MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

2014.

Válaszok az „Egy lap – egy kérdés” című cikkhez

Válaszok az „Egy lap – egy kérdés” című cikkhez

A BÉLYEGVILÁG című újság 2014 februárjában megjelent cikk

Válaszok az „Egy lap – egy kérdés” című cikkhez

J.J. aláírással, a fenti címmel a II. világháború tábori postájával kapcsolatos cikk jelent meg a BV januári számában. A cikkben feltett kérdésekre igyekszem megadni a válaszokat.

Levél nővéremnek
Tóth János őrvezető képeslapján az 58-as tábori postaszám található, mint a feladó katona postaszáma. Ez a tábori postaszám ekkor a VIII. hadtest parancsnokságának tábori postaszáma volt. A parancsnokság 1941. július és augusztus hónapjaiban Kolomeán volt. A VIII. hadtest ekkor Kárpát-csoport néven megszálló feladatokat látott el. Tehát nem tartozott a Gyorshadtesthez, ekkor már kettéváltak.
Az 500-as számú tábori postahivatali bélyegző egy hadtáp alakulathoz rendelt tábori postahivatal bélyegzője volt. Ma ezeket az alakulatokat logisztikai alakulatoknak hívnánk. Ezek az alakulatok jóval a frontvonal mögött, attól biztonságos távolságra állomásoztak, hogy zavartalanul tudják ellátni mindennel a fronton harcoló alakulatokat.
Tóth János őrvezető feltehetően akkor adta tábori postára lapját, amikor ennél az ellátó alakulatnál járt, talán vételezés céljából.
A honi légvédelmet biztos nem szolgálta Tóth őrvezető, mert a hátországban ekkor nem működtek tábori postahivatalok!

1941. augusztus 28. tábori postajárat rakodása Kolomeán (Fellner János gyűjteménye)


Hogyan mozog a mozgóposta?
Kerekeken, elsősorban vaskerekeken. A mozgóposta elnevezés egy olyan postahivatalt takar, amely helyváltoztatás közben is működik, kezeli a küldeményeket. Ezt kényelmesen a vasúti szállításnál lehet megoldani. Lehet mozgóposta tehergépjárművön is, de ott az út minősége nagyban befolyásolja az elvégezhető munkát, ezért csak ritkán alkalmazzák, főleg amikor a vasúti pálya használhatatlan.
A tábori mozgóposták a polgári gócpontok és a tábori főpostahivatalok között közlekedtek. Ezek nagy távolságra voltak egymástól ezért használtak vasúti kocsikat erre. Gépkocsival (tehergépkocsival) a polgári és a tábori mozgóposták végállomása, valamint a tábori postahivatalok között közvetítették a tábori postaforgalmat. Ezeket tábori postajáratoknak nevezték. Értelemszerűen ez kisebb távolságra történő szállítást jelentett, de ez is lehetett akár több száz kilométer.

1941. augusztus 20. tábori postazsákok várakoznak szállításra Kolomeán (Fellner jános gyűjteménye)


„Repülő tábori posta” nem létezett. Légi úton a direkt erre a célra gyártott „Tábori postai levelezőlap légipostával” nevű válaszszelvényes tábori lapokat szállították, repülővel. A Wehrmachtnál sem így nevezték, hanem Luftfeldpost (légi tábori posta).
A bemutatott lapon a „B” betűjelű tábori mozgóposta bélyegzőt láthatjuk. Összesen 24 darabot gyártottak A-tól Z-ig.
Az ellenőrző bélyegzőből, a rendeletnek megfelelően, kivágták a tüzérosztály számát, hogy ne lehessen azonosítani melyik tüzérosztálytól küldték a lapot.
A lap címzettjének tábori postaszáma (B 667) az 1. honvéd szállító repülő század műszaki kiképző repülő osztály tábori postaszáma volt.

Tábori mozgóposta vagon valahol Oroszországban. Jól látható a vagon oldalán a tábori mozgóposta kétnyelvű táblája (Laborcz Péter György gyűjteménye)


Szerelem hét határon át
A Központi Tábori Postahivatal a Budapest 72. számú postahivatal mellett működött Budapesten.

1942. december 5-én a 241. számú tábori postahivataltól Pestszenterzsébetre feladott légi tábori postai levelezőlap. Ezeket a válasz-szelvényes lapokat légi úton szállították. A 241. tábori postaszám az 1. gépkocsizó dandár tábori postaszáma volt. 


A tábori postával kapcsolatos bővebb ismeretek megszerzésére ajánlom mindenki figyelmébe szerény munkámat, „A Magyar Királyi Tábori Posta a II. világháborúban 1938-1948” című könyvemet.
Köszönöm Fellenr Jánosnak és Laborcz Péter Györgynek, hogy a gyűjteményükben lévő képeket közzétehettem!

Dán János