MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

FÜLSZÖVEG

Dán János - A Magyar Királyi Tábori Posta a II. világháborúban
1938-1948

Monográfia, kézikönyv és katalógus
Méret: A5. Oldalszám: 512.
Küldemény képek, bélyegző lenyomatok, fotók, ábrák,
táblázatok száma: 1617.
ISBN: 978-963082625-9
Ára: 3.900.-Ft. 


Egyedi könyvet tart kezében az olvasó. Egyedi, mert ez idáig ilyen összefoglaló munka nem jelent meg a Magyar Királyi Tábori Posta működéséről a II. világháború alatt, sem történészi sem filatéliai szemszögből. Egyedi, mert elkészültét több éves gyűjtői, levéltári, múzeumi és könyvészeti kutatómunka előzte meg. Egyedi, mert 1617 eddig publikálatlan küldemény- és bélyegzőkép, fénykép, táblázat és ábra szemlélteti a tábori posta működését.  Egyedi, mert először mutatja be az egyes küldemények katalógus értékét.
A szerző olyan témákat dolgoz fel és mutat be részletesen a könyvben, amelyekkel az elmúlt majdnem 70 év alatt senki sem foglalkozott. Ilyenek a tábori posta küldemények rendszerezése és bemutatása, a munkaszolgálatosok levelezése, a hadifogoly levelezés, a tábori postahivatali bélyegzők feldolgozása és katalógusszerű bemutatása, a demokratikus hadsereg tábori postája, a hadtáp tábori postahivatalok működése, hadifogoly segélyszervezetek és Vöröskereszt küldeményei.
A könyv nem csak a tábori postával kapcsolatos tudnivalókat mutatja be, hanem igyekszik a szükséges történelmi hátteret szemléltetni, hogy jobban el tudja az olvasó helyezni az egyes küldeményeket a háború vagy a hadifogság időszakában,
A könyv segítségével a gyűjtők, érdeklődők, rokonok és hozzátartozók be tudják azonosítani a birtokukban lévő küldemények alapján, hogy a katona, édesapa, nagyapa melyik alalkulat katonájaként adhatta fel azt a tábori postai küldeményt és az alakulata az adott időszakban merre állomásozhatott, valamint, hogy melyik szovjet hadifogoly táborból adhatott magáról életjelet.
A könyv ugyanakkor katalógusként is használható a benne található nagy mennyiségű küldeménykép és a küldemények katalógus árait bemutató táblázatok segítségével. Ez nagy segítségére lehet a gyűjtőknek, mivel ezidáig ilyen feldolgozás, katalógus nem jelent meg.
A gyűjtők felelőssége, hogy bizonyos szintű gyűjteményükkel az adott témát rendszerezzék és publikálják. Ezt teszi Dán János is ebben a könyvben kellő alapossággal, hozzáértéssel és szakértelemmel.
A szerző a könnyed, érthető stílusa miatt a laikus érdeklődőknek is élvezetes és érdekes olvasmány ez a mű.
A könyvet nyugodt szívvel ajánlhatjuk mindazon gyűjtőknek és érdeklődőknek, akiket a II világháború tábori postája és az azt követő időszak, valamint a hadifogság küldeményei érdekelnek.