MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA IV. (61-)

Tábori posta szívességi bélyegzések

Tábori posta szívességi bélyegzések

Könyv kiegészítés 63.

Tábori posta szívességi bélyegzések

Mint a filatélia szinte minden területén, így a tábori postai viszonylatban is előfordulnak szívességi bélyegzések, igaz ritkábbak a szigorú előírásoknak köszönhetően. Ebben a publikációban ezeket a szívességi bélyegzéseket mutatom be.

Részlet az E-tábori postaszabályzat 1941. évi kiadásából

“16. §. 100.
A tábori posta szervek gyűjtői célokra, ún. szívességi bélyegzőlenyomatokat sem levélbélyegen, sem e célra küldött papírlapokon nem adhatnak.”

Már a háború alatt nagyon sok gyűjtő gyűjtötte a tábori postahivatali keletbélyegző lenyomatokat, lebetűzéseket. A korabeli bélyeggyűjtő újságok rendszeresen beszámoltak az éppen az adott időben használt tábori postahivatalok keletbélyegző számairól (Filatéliai Kurir, Magyar Bélyegújság, A bélyeggyűjtő, Bélyeggyűjtők lapja).
A gyűjtők igyekeztek beszerezni a gyűjteményükből még hiányzó bélyegző lenyomatokat. Ennek egyik módja az volt, hogy közvetlen ahhoz a tábori postahivatalhoz küldtek egy kérő levelezőlapot, amely tábori postahivatal bélyegzője még hiányzott a gyűjteményükből.
Mint a fenti szabályzat idézetből világosan kiderül a tábori postahivataloknak szigorúan megtiltotta a szabályzat, hogy gyűjtői célokra szívességi bélyegzéseket adjanak.
A szabályzat ellenére nagyon sok tábori postahivatal küldött a gyűjtőknek ilyen szívességi bélyegzéssel ellátott tábori postai levelezőlapokat.
Ezeknek a lapoknak a következők az ismertető jegyei:
- szép, tiszta keletbélyegző lenyomat;
- sok esetben két keletbélyegző szerepel a küldeményen, tábori postaszámmal és ellenőrző betűjellel is;
- tábori postai ellenőrző bélyegző szerepel a küldeményeken;
- a feladó általában a tábori postahivatal vezetője, vagy egy postatiszt;
- a lapok hátoldala vagy üres, vagy csak pár szavas rövid üzenet található rajta;
- sok esetben a postahivatali fejbélyegző is szerepel a lapon.
Sokszor a tábori postahivatal vezetője úgy teljesítette a gyűjtő kérését, hogy közben a szabályzatot is betartotta. Ezt úgy oldotta meg, hogy küldött egy válaszlapot, amelyen természetesen szerepelt a tábori postahivatal áhított keletbélyegző lenyomata, viszont a tábori levelezőlap hátoldalán közölte a címzettel, hogy a szabályzat értelmében nem áll módjában bélyegző lenyomatot küldeni az adott tábori postahivatal keletbélyegzőjével. Így a szabályzatot is betartotta és a gyűjtő is gazdagabb lett az áhított bélyegző lenyomattal.


1940. szeptember 28-án a 4. számú tábori postahivataltól Budapestre küldött szívességi bélyegzésű küldemény. 4., 4A., hivatali fejbélyegző, valamint a tábori postahivatal ellenőrző bélyegzői is megtalálhatóak a küldeményen.


1940. szeptember 25-én a 63. számú tábori postahivataltól Budapestre feladott szívességi bélyegzésű küldemény. 63A tábori postahivatali keletbélyegzővel és a tábori postahivatal ellenőrző bélyegzőjével bélyegzett levelezőlap.


1940. szeptember 23-án a 66. tábori postahivataltól Budapestre feladott szívességi bélyegzésű küldemény. 66. tábori postahivatali keletbélyegzővel és a tábori postahivatal ellenőrző bélyegzőjével bélyegzett levelezőlap.


1940. szeptember 22-én az 53. tábori postahivataltól Budapestre feladott szívességi bélyegzésű küldemény. 53A. tábori postahivatali keletbélyegzővel bélyegzett levelezőlap.


A levelezőlap hátoldala:” F. hó 20-án kelt nb. megkeresésére tisztelettel értesítem, hogy a hivatal szívességi betüzést kivételes esetekben eszközöl. Táboriposta 53.”


1940. szeptember 27-án a 67. tábori postahivataltól Budapestre feladott szívességi bélyegzésű küldemény. 67b. tábori postahivatali keletbélyegzővel és hivatali fejbélyegzővel bélyegzett postaszolgálati levelezőlap.


A levelezőlap hátoldala: “Kérésére értesítem, hogy az erre vonatkozó szabályzat a szívességi lebetűzést megtiltja.” Ennek ellenére még a hátoldalra is elhelyezte a hivatalvezető a tábori postahivatal keletbélyegzőjét és a hivatali fejbélyegzőt.


1940. szeptember 25-én a 30. tábori postahivataltól Budapestre feladott szívességi bélyegzésű küldemény. 30. tábori postahivatali keletbélyegzővel és tábori postahivatal ellenőrző bélyegzőjével bélyegzett I. világháborús levelezőlap. Az I. világháborús tábori postai levelezőlap gyártási éve 1918.


Nagyon sok katonatiszt gyűjtötte a tábori postahivatali keletbélyegző lenyomatokat.
Náluk talán egyszerűbb volt a helyzet, mivel egy katona a másik katona kérését hamarabb és szívesebben teljesítette, mint egy civilét. Ebben persze az is benne volt, hogy sokszor felettes vagy rangban jóval a tábori postás felett álló katonai személy kérte a szívességi bélyegzést. Azoknak a kéréseknek pedig eleget kellett tenni. Vitéz nagybaconi Nagy Vilmos gyalogsági tábornok úrról is köztudott volt, hogy gyűjti a tábori postahivatali keletbélyegző lenyomatokat. Neki talán még kérnie sem kellett a bélyegző lenyomatot, küldték a tábori postások maguktól is.


1941. augusztus 5-én a Központi Tábori Postahivataltól Klotildligetre feladott szívességi bélyegzésű tábori postai levelezőlap. A lapot vitéz nagybaconi Nagy Vilmos gyalogsági tábornok úrnak küldte a Központi Tábori Postahivatalnál szolgálatot teljesítő hadnagy. A lapon a Központi Tábori Postahivatal keletbélyegzője, a postahivatal ellenőrző bélyegzője és a Központi Tábori Postahivatal körbélyegzője látható.


1942. január 2-án a 12. tábori postahivataltól Budapestre feladott szívességi bélyegzésű küldemény. 12A. tábori postahivatali keletbélyegzővel, tábori postahivatal ellenőrző bélyegzőjével és hivatali fejbélyegzővel bélyegzett levelezőlap. A címzésben szereplő postafiók Kostyán Ákos neves bélyegzés gyűjtő postafiókja volt.


A levelezőlap hátoldala. “Bajtársi üdvözlettel: sikátori Lukács Tibor hadnagy hivatalvezető”


1940. augusztus 19-én a 22. tábori postahivataltól Budapestre feladott szívességi bélyegzésű küldemény. A címzett százados úr ezt a lapot küldte el a 22. számú tábori postahivatalnak, hogy a kért bélyegzés után küldje vissza részére. A tábori postai levelezőlap az “M” zárolt készletből való. Ez az a típus, amelyiknél a lap színe honi, de a rá nyomtatott szöveg alapján front lap.


1940. szeptember 17-én az 54. tábori postahivataltól Budapestre feladott szívességi bélyegzésű küldemény. 54., 54A. tábori postahivatali keletbélyegzőkkel és a tábori postahivatal ellenőrző bélyegzőjével bélyegzett levelezőlap. A tábori postai levelezőlap hátoldala üres, közleményt nem tartalmaz.

1941. április 15-én a 3. tábori postahivatalból Budapestre feladott szívességi bélyegzésű küldemény. A címzett Kostyán Ákos százados neves bélyegzés gyűjtő, aki a Monográfia bélyegzőkkel foglalkozó részeit írta.

Természetesen a szívességi bélyegzéssel ellátott küldemények értékéből semmit sem von le az a tény, hogy szívességi bélyegzés van rajtuk. Ezeknek a küldeményeknek túlnyomó része valóban tábori postán futott küldemény. Ezek a küldemények fontos információkat hordoznak a tábori posta és egyes tábori postahivatalok működéséről, sokszor olyan bélyegző lenyomatok szerepelnek rajtuk, amelyeket más küldeményeken nem használtak, pl.: hivatali fejbélyegző. Ennyi év távlatából esetenként már nehéz megállapítani, hogy szívességi bélyegzés szerepel a küldeményen.

Dán János 2012. 07.