MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA IV. (61-)

Érdekességek a tábori posta történetéből II.

Érdekességek a tábori posta történetéből II.

Kiegészítés a könyvhöz 61.

Érdekességek a tábori posta történetéből II.

Érdekességek az erdélyi események tábori postájában

A nyáron indított sorozat második részét olvashatják most. Igyekeztem most is pár érdekes küldeményt bemutatni. Ezek az érdekességek nem lesznek minden esetben olyan nagy ritkaságok, de talán éppen ez benne a jó, hogy bárki, egy kis odafigyeléssel, tud ilyeneket találni és a gyűjteményébe beilleszteni.

Először egy 1940 évből az erdélyi mozgósítás kezdetén feladott lapot mutatok be. A részleges mozgósítás 1940. május 25-én rendelték el. Ezt a lapot június 4-én adták tábori postára. Azért fontosak ezek a lapok, mert ezekből tudhatjuk meg, hogy az adott tábori postahivatal ténylegesen mikor kezdte meg a működését. Mivel az ezzel kapcsolatos iratok megsemmisültek, csak a már feladott lapok vizsgálatával tudjuk rekonstruálni a történteket.


1940. június 4-én a 34. számú tábori postahivatalnál Husztra feladott úgynevezett “M zárolt” típusú tábori postai levelezőlap. A lapot a 24. dandárnál szolgálló tüzér hadnagy adta tábori postára.


Maradjunk még mindig az erdélyi visszatérésnél. A most következő két lap ismét egy olyan dátumot határoz meg pontosan, amelyet a megsemmisült iratokból már nem tudhatunk meg soha. Ez a dátum az 57. számú tábori postahivatal működésének utolsó napja Erdély viszafoglalásakor. Az utolsó nap dátuma 1940. október 27-e. A lapokat a Magyar királyi miskolci VII. honvéd hadtest kötelékében szolgálatot teljesítő tüzérségi főtűzmester adta postára, aki a mozgósítás kezdetétől részt vett az eseményekben egészen addig amig a hadtestet kivonták Erdélyből 1940. november 26-án.


1940. október 26-án az 57. tábori postahivatalnál Miskolcra feladott tábori postai levelezőlap. A lapot a M. kir. miskolci VII. honvéd hadtest tüzérségi parancsnoka ellenőrizte Az utolsó lap amelyet még a tábori posta szállított ettől a feladótól.


1940. október 27-én írt lap, de 28-án postára adva már a Marosvásárhelyi 1. számú postahivatalnál. A lapon beszámol a feladó, hogy 27-én beszüntette működését a tábori postahivatal és ettől kezdve már csak a polgári postán tudják tartani a kapcsolatot.


Ebben a részben az utolsó bemutatásra kerülő lap egy rajzos tábori postai lap. A lapot a M. kir. “Mária Terézia” 1. honvéd gyalogezred parancsnoksága adta ki. Ezeket a lapokat a nagyon jól rajzoló Cserjési Sándor (1920-1945) karpaszományos tizedes rajzolta, aki civilben tanító volt. Már bemutattam másik lapját itt a honlapon, de a könyv 211. oldalán is szerepel pár lapja Voloncs Gábor gyűjteményéből. Ennek a lapnak igazából nem is a rajzos fele az érdekes, hanem a címoldala. A lapot ugyanis maga Cserjési Sándor írta.


A lap rajzos oldala Cserjési Sándor összetéveszthetetlen stílusú rajzával.


1940. szeptember 23-án a 11. számú tábori postahivatalnál Esztergomba feladott rajzos postai levelezőlap. Saját rajzával díszített lapot Nagybányán írta maga Cserjési Sándor.


Dán János 2015. 03. 29. Virágvasárnap