MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

2016.

Legújabb felfedezések a váci vörös csillaggal kapcsolatban 1945. február - április

Legújabb felfedezések a váci vörös csillaggal kapcsolatban 1945. február - április

A PHILATELICA című újságban 2016 májusában megjelent cikk

 

 

Legújabb felfedezések a váci vörös csillaggal kapcsolatban
1945. február - április

2012 és 2013 években Horváth Lajos úrral felváltva több cikket is publikáltunk a váci vörös csillag cenzúrabélyegzővel kapcsolatban (lásd irodalom jegyzék).
A cikkekből szépen kirajzolódott az akkori tudásunknak megfelelő kép. Az elmúlt majdnem két év alatt újabb küldemények kerültek elő, ezért az eddigi ismereteinket teljesen át kell értékelni.
Az itt bemtatásra kerülő két küldeményen egy teljesen más ötágú csillag alakú vörös bélyegzőlenyomat látható, mint az idáig ismert küldeményeken. Mindkét küldeményt 1944 december elején adták postára (dec. 2. és 4.). Mivel Vácot a vörös hadsereg december 8-án foglalta el, így ezek a küldemények nem tudtak eljutni a megszállás elött a címzettekhez. Azt, hogy hol vészelték át a front átvonulását, a küldeményeken lévő jelzések hiányában nem állapítható meg pontosan. A feladási dátumból viszont valószínűsíthető, hogy már Vácott várhatták a postahivatalban a kézbesítést, amit a vörös hadsereg támadása már megakadályozott. A Budapesten veszteglő küldemények csak március hónapban kerültek továbbításra Vácra, mivel a budapesti postaforgalom csak ekkor indult meg. Viszont ezekre a küldeményekre a már ismert második típusú ötágú csillag alakú vörös cenzúrabélyegző került. Így szinte biztos, hogy ezek a küldemények az újra indult váci postaforgalom (1945. február 15.) által először kézbesített küldemények között lehettek. Mivel ezeken a küldeményeken egy másik típusú vörös csillag látható, ezért megállapíthatom, hogy a postaforgalom megindításának idején még egy másik ötágú vörös csillagot ábrázoló bélyegzőt használtak Vácott a cenzúra jelölésére. Az sajnos ebből a két küldeményből nem állapítható meg, az érkezési bélyegzők hiánya miatt, hogy meddig használhatták ezt a típust. Valamint az sem állpítható meg pontosan, hogy mikor kezdték el használni a második típusú ötágú csillag alakú vörös cenzúrabélyegzőt.


(Dobák István gyűjteménye)
1. 1944. december 2-án Szenkirályszabadjáról Vácra feladott levél. A borítékot, a bélyegző tanúsága szerint, a “M. kir. 203. honvéd ….. műszaki zászlóalj / Parancsnokság” adta postára. Ezt a borítékot, mint az idáig ismert összes küldeményt, a Járásbíróságnak címezték. A borítékon jól látszik az első típusú vörös ötágú csillag mint a cenzúrázást igazoló bélyegző.


(Dobák István gyűjteménye)
2. 1944. december 4-én Felsőgödről Vácra feladott levél. A borítékon halványabban látszik az első típusú ötágú csillag alakú vörös cenzúrabélyegző.

                           

3 – 5. A két küldeményen szereplő ötágú csillag alakú vörös cenzúrabélyegző nagyított képe, és a rekonstruált bélyegző lenyomat. Jól látható a különbség az első és második típusú cenzúrabélyegző között. Az első típusú bélyegző lenyomaton nincsenek a felrögzítésre szolgálló szög nyomok, mint a második típuson. A bélyegző mérete is kisebb mint a második típusának. A bélyegző lenyomatot egy 21 mm átmérőjű körben lehet elhelyezni. A bélyegző lenyomaton látható még, hogy a csillag felső ága mellett a bélyegző még egy kis vörös lenyomatot ejtett. Ez lehet a helytelen bélyegző használatból adodóan vagy a bélyegzőn lévő hiba miatt.

A cikkek megjelenése óta eltelt idő alatt sikerült pontosítani a második típusú ötágú csillag alakú vörös cenzúrabélyegző anyagát is. Ez idáig azt gondoltuk, hogy valamilyen szövött anyagból készülhetett a bélyegző, de most már szinte biztosra vehető, hogy egy linóleum darabból vágta ki a bélyegzőt készítő személy. A linóleum hátoldalával készítették a bélyegző lenyomatokat, ezért látható a négyzethálós struktúra. A linóleum hátoldala négyzethálós kialakítású, hogy a ragasztó jobban tudjon tapadni. Ez a négyzethálló látható a bélyegző lenyomatokon is!

     

6 – 7. A második típusú váci ötágú csillag alakú vörös cenzúrabélyegző nagyított képe és a rekonstruált bélyegző lenyomat. Jól látható a bélyegző alapanyagául szolgálló linóleum hátoldalának, négyzethállós struktúrája az első képen. A linóleumnak a nyélhez rögzítéséhez használt, két szög feje által hagyott, negatív benyomódások a fő ismertető jegyei ennek a cenzúrabélyegzőnek. A bélyegző lenyomatot egy 31 mm átmérőjű körben lehet elhelyezni, tehát lényegesen nagyobb, mint az első típusú cenzúrabélyegző.

Az előző cikkekben a kevés küldeménynek köszönhetően sikerült elkövetnem egy hibát. A harmadik típusú, váci ellenörzőbélyegző felirata hibásan került leírásra. Az eltelt idő alatt sikerült több ilyen bélyegzővel ellátott küldeményt is szemrevételeznem, ezért most már biztosan állíthatom, hogy a harmadik típusú váci cenzúrabélyegző felirata “Ellenőrizve Vác 1.”. Ellenőrizve Vác 2. feliratű bélyegző, eddigi ismereteim szerint, nem volt használatban.


8. A harmadik típusú váci ellenőrző bélyegző, felirata: Ellenőrizve Vác 1.

A három Vácott használt cenzúrabélyegző felhasználási idejét még mindig nehéz pontosan meghatározni a rendelkezésre álló kevés ismert küldemény miatt. Az azért megállapító, hogy az első típusú bélyegzőt 1945. február 15-től kezdték használni, a váci postaforgalom megindításával egyidőben. Valószínűsíthetően február hónapban használhatták ezt a bélyegzőt. Mivel ez időben Vácra nagyon kevés küldemény érkezett, hiszen Budapesten még nem indult meg a postaforgalom, ezért ez a bélyegző nagyon kevés küldeményen fordulhat elő.
A második típusú cenzúrabélyegzőt már csak a budapesti postaforgalom elindítása után (1945. március 2.) Vácra érkezett küldeményeken láthatjuk, ezért ezt a bélyegzőt márciusban már biztos használták és a rendelkezésre álló küldemények alapján, áprilisban is használták.
A harmadik típusú cenzúrabélyegzőt, szintén a rendelkezésre álló küldemények alapján, 1945. július és augusztus hónapokban biztosan használták. Feltételezhetően májusban és júniusban is használtak valamilyen cenzúrabélyegzőt, de, hogy a második vagy harmadik típusút, az ma még nem tudható. Ezt majd a jövő kutatásai fogják pontosítani a remélhetően előkerülő újabb küldemények alapján.

Dán János

Köszönöm Dobák István gyűjtőtársnak, hogy bemutathattam a gyűjteményében szereplő két küldeményt!

Irodalomjegyzék:

Horváth Lajos: Adatok a pestkörnyéki szükségtarifa történetéhez
Philatelica 2012/02.

Dán János: Hozzászólás Horváth Lajos cikkéhez Philatelica 2012/02.

Dán János: A váci vörös csillag rejtélye Bélyegvilág 2013/07-08.

Horváth Lajos: Vác szovjet megszállása és a posta különös tekintettel a váci nyílt cenzúrára Philatelica 2013/02.

Sápi Vilmos: Vác története II. Szentendre 1983.

Váci Napló 39. évfolyam 3. Szám “Megindult a postaforgalom!”