MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

2012.

Előadás a Mafitt 8. Nemzetközi postatörténeti szinpóziumán Pannonhalmán II. rész

Előadás a Mafitt 8. Nemzetközi postatörténeti szinpóziumán Pannonhalmán II. rész

Az előadás a MAFITT 8. szimpoziumán hangzott el 2012. április 14-én Pannonhalmán II. rész

6. A II. világháború tábori posta bélyegzői és azok osztályozása
1939 – 1945.

Sikerült megtalálni két eredeti bélyegzőt.
Az első a Postamúzeum tulajdona, ez az “io” betűjelű tábori postahivatali bélyegző.
A második bélyegzőt egy magángyűjtőtől kaptam meg bemutatásra, ez a “zs” betűjelű tábori postahivatali bélyegző.

6/3. Szombathelyen gyártott gumi tábori posta bélyegzők 1944-45.

1944 végére a hátország és a hadműveleti terület összeolvadására való tekintettel, a hátországi alakulatok is kaptak tábori postát. Acélbélyegzőket már nem tudtak gyártatni, ezért választották a gumibélyegzőket, melyeket Szombathelyen gyártatták le. Sajnos, a gyártásról semmilyen adat nem áll rendelkezésre, még a Sabaria Múzeumban és a szombathelyi levéltárban sem.

Ezen gumibélyegzők élete nem volt hosszú, mivel az acélbélyegzők számára gyártott bélyegző festék tönkre tette a gumit. Gumibélyegző festéket a háborús helyzet miatt már nem lehetett beszerezni, valamint a bélyegző párnákat is újra kellett volna cserélni. Az ilyen, gumibélyegzőkkel lebélyegzett, tábori posta küldemények nagyon ritkák.

A bélyegző egykörös gumibélyegző. A felirat „ Tábori Postahivatal”. A bélyegző közepén koronás címer található. A kör alsó részén helyezkedik el a betű pár, melyeket a szövegtől és egymástól máltai keresztekkel választottak el.
Ezt a bélyegzőt a Monográfia bemutatja, de csak az “nr” jelű bélyegzőről tesz említést.

Ismert betűs gumi kisegítő bélyegzők: nh, nr, rs.


6/4. Nyilaskeresztes gumi tábori posta bélyegzők 1944-45.

Egy rövid mondaton kívül semmi sem jelent meg ezekről a bélyegzőkről a filatelista szakirodalomban. Ez a mondat is 1946-ban jelent meg. Tehát az elmúlt 56 év alatt senki sem foglalkozott ezekkel a bélyegzőkkel.
A rendeletet sikerült megtalálnom.
Az 1944. december 19-én megjelent körrendeletben elrendelik a körbélyegzők átalakítását 1945. február 01-ig. A körbélyegzőkön Magyarország címerének a H betűs nyilaskeresztes hungarista jelvényen kell szerepelnie. A körbélyegzők felirata nem változik, csupán középen a címer.
A bélyegzők elkészítését Altlechner Károly szerződéses honvédségi szállító cég (Budapest IV. Régi Posta utca 11.) vállalta, darabonként 1 pengő 40 fillérért.
A bélyegzők gyártását a rendelet, a sok elveszett tábori posta bélyegző, valamint az újonnan felállított tábori postahivatalok miatt kezdték el. Sajnos a legyártatott darabszám nem ismert.
Futott küldeményt ilyen bélyegzővel nem láttam, ezért nem tudom azt írni, hogy ténylegesen használták is ezeket a bélyegzőket, ennek ellenére azt mondom, hogy nagy valószínűséggel ezeket a bélyegzőket is használatba vették.
Ezekből a bélyegzőkből két darab (tt és vm betűjelű) megtalálható a Postamúzeumban. Egy, nem futott tábori postai levelezőlapon lévő lenyomatot pedig a gyűjteményemben őrzök (vk betűjelű).

10./2. Lengyel internálótáborok tábori postája
1939 – 1944

Ebben a fejezetben a Lengyelországból, a német megszállás elöl, Magyarországra menekült katonáknak és civileknek, akiket internáló táborokban helyeztek el, a levelezéséről esik szó.
A témát Gazda István nagyon jól feldolgozta könyvében, viszont szerintem szorosan a témához kapcsolódó más levelezési fajtákkal nem foglalkozik. Igaz, ezeket a küldeményeket nem az itt tartózkodó lengyel katonák adták fel, de a táborokból küldték, így azok hozzátartoznak a táborok postájához.
Az egyik ilyen levelezés a táborok parancsnoksága és más hivatalos szervek között történt. Itt is használták a táborok vonal, illetve körbélyegzőit. Ezek a küldemények is sok információt tartalmaznak, ugyanúgy, mint a lengyel katonák által küldött küldemények.

A másik levelezési fajta, a táborok személyzete és hozzátartozóik között történt. Ezek nem hivatalos, különböző bélyegzőkkel ellátott küldemények, de mivel ezeket nem cenzúrázták,

nagyon sok információt tartalmaznak az adott táborral kapcsolatban. Az esetleges tábor létéről és működési idejéről is szerezhetünk ezeken a küldeményeken keresztül pontosabb információkat.


Alkalmi tábori postabélyegző

 A most következő lapok nem szerepelnek könyvemben, mivel azokat a könyv megjelenése után kaptam meg bemutatásra Laborcz György Péter gyűjtőtárstól.
A 2. Magyar hadsereget 1942. február elején mozgósították.
A hadtestek kiszállítása április 11-én kezdődött meg a III. hadtest állományával.
A IV. hadtest (állomáshely Pécs) június 24-én érkezett meg Gomelbe és innen gyalogmenetben vonult a Donig.

A most bemutatásra kerülő két tábori postai levelezőlapot a IV. hadtest kötelékében szolgálatot teljesítő honvéd és szakaszvezető adta fel. A feladási dátumok 1942. június 3. és május 28.
Ebben az időben a IV. hadtest éppen vonaton ült és Gomel felé tartott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Tehát a lapokat az utazás alatt írták és adták fel, majd továbbították.

Sajnos az pontosan nem tudható, miért használták ezt a bélyegzőt.
Feltételezéseim vannak, ezek a következők:
- még nem készült el a 254. számú tábori postahivatal keletbélyegzője (a legvalószínűtlenebb);
- a bélyegző készen volt már, de egy másik vonatszerelvényen a tábori postával utazozz a Don irányába és azon a szerelvényen használták. Viszont kellett erre a vonatszerelvényre is tábori posta, ezért ezen a szerelvényen, csak alkalmi tábori posta működött és használta az alkalmi bélyegzőt csak az utazás ideje alatt;
- az utazás alatt csak alkalmi tábori posta működött a szerelvényeken, mivel a teljes tábori postai felszerelés, elcsomagolva utazott a málhavagonokban.

11. Munkaszolgálatosok levelezése
1939-1945

A fejezetben a munkaszolgálatosok háború alatti levelezéséről van szó. Részletesen tárgyalva minden egyes év postai vonatkozásait.

Sikerült megtalálnom a rendeletet az 1944 június 8-án bevezetett, kimondottan a hadműveleti területen tartozkodó zsidó legénység számára rendszeresített, sárga színű válaszos tábori postai levelezőlap bevezetéséről.

Ezzel, ennek a tábori postai levelezőlapnak kiderült a kiadás oka, pontos ideje és az, hogy ez egy hivatalos kiadású tábori postai válaszszelvényes levelezőlap, mivel ezt ez idáig senki sem írta le.
Annak ellenére hivatalos kiadás, hogy a gyártója az Attlia nyomda, ez a rendeletből világosan kiderül.

Ezzel a lappal korlátozták a hadműveleti területen lévő zsidó legénység levelezését, mivel ettől a rendelettől kezdődően csak havonta két ilyen lapot küldhettek haza és csak ezen lapok válaszszelvényén kaphattak választ is.

13. Hadifogoly levelezés

Ez a fejezet talán a leghosszabb fejezet a könyvben. Bemutatom a háború alatti valamint a háború utáni hadifogoly levelezést. A háború utáni levelezésnél a nyugati és szovjet hadifogság levelezését is bemutatom. A szovjet hadifogoly levelezésnél bemutatom a magyar és a szovjet gyártású hadifogoly lapokat és katalogizálom is azokat, valamint a magyar hazatérő lapokat is.

Itt szeretnék bemutatni pár ritka és érdekes hadifogoly lapot.

1943. 08. 25-én Oranki (Gorkij-Ivanovo) hadifogolytáborból feladott Vöröskeresztes levelezőlap. A lap nagyon ritka, mivel a háború alatt szinte nem érkezett szovjet hadifogságból életjel. A lapot orosz moszkvai háborús ellenőrző bélyegzővel bélyegezték. (15/M) Magyarországon a PEKIR ellenőrizte, ez látszik a kerek, címeres bélyegzőből és a cenzor sorszámából. (252)

1947. 09. 28. Tiszalucról Szaratov (Volga) hadifogolytáborba feladott levelezőlap. A levelezőlapot nem jó altáborba címezték, ezért a levelzőlap megjárt néhány altábort, mire célhoz ért. Ez a levelezőlapon látható sok altábor bélyegzőből derül ki. Láthatjuk, hogy a lap járt a /1, /3, /10, /11, /9, /8, /20 altáborokban és a kórházban is. (Címzés alatti Nicht Lazarett bélyegző, jelentése: nincs kórházban) Az altáborok egyes bélyegzőiben láthatjuk a „nyet” szócskát, ami nemet jelent. Ez a levelezőlap igazi ritkaság, mert a táborokba küldött lapok közül csak kevés lap került haza.

1945. 08. 15.-én Javas táborból Mikepércsre küldött korai, sima (nem válaszszelvényes) hadifogoly levelezőlap. Ez a fajta levelezőlap a legritkább, mivel ezt csak három táborban adták a foglyoknak levelezésre (Javas, Szuszdal, sajnos, a harmadik tábort még nem tudom). 5 sz. Moszkvai háborús cenzúrabélyegzővel.

A levelezőlap hátoldala rövid üzenettel. Jobb alsó sarokban Zak. 715 nyomdai jellel.

Dezső József százados értesítő levelei

A hadifogság küldeményeivel foglalkozó fejezet végén megemlítek egy érdekes küldeményt.
1946 augusztusában a Moszkva melletti Umány tiszti fogolytáborból szerencsésen hazaérkezett Dezső József százados, zsebében 2 300, a fogolytáborban maradt bajtársának címével. Dezső úr terve az volt, hogy a birtokában lévő címlista alapján értesíti a hozzátartozókat bajtársai hogylétéről. Dezső úr a hódmezővásárhelyi Erdei nyomdánál legyártatott 2 300 darab levelezőlapot, hátulján előrenyomtatott szöveggel. A felelős kiadó saját maga. Ezek után a hódmezővásárhelyi Vöröskereszt irodával megbeszéli, hogy a kész, megcímzett és kitöltött lapjait a Vöröskereszten keresztül ingyen adhassa fel. A Vöröskereszt támogatja az ötletet és minden lapot ellát a díjmentességet igazoló helyi (Hódmezővásárhely) Vöröskereszt piros színű bélyegző lenyomatával.

Így a lapok díjmentesen kerülhetnek feladásra. A lapokat a Hódmezővásárhely 1. számú postahivatal veszi fel és látja el keletbélyegzőjével. Azt sajnos nem tudom, hogy a 2300 darab lapot egyszerre adta-e fel vagy ahogy elkészült egy nagyobb adag, úgy részletekben. A lap nagyon ritka, hiszen csak 2 300 darab készült belőle és gondolom, nagy része már megsemmisült az elmúlt évtizedekben.

Az előadásom végén szeretném bemutatni a könyvhöz kapcsolódó weboldalt. www.taboriposta.hu

Az oldal elsődleges célja a könyv bemutatása és népszerüsítése, de itt kapnak helyet a könyvvel kapcsolatos hírek, bemutatók, előadások időpontjai is.

Ezen a weboldalon van lehetőség a legújabb kutatások ismertetésére és a könyvből kimaradt, illetve a frissen előkerült érdekességek bemutatására, kiegészítve ezzel is a könyvet.

Köszönöm figyelmüket!