MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

2012.

Előadás a Mafitt 8. Nemzetközi postatörténeti szinpóziumán Pannonhalmán I. rész

Előadás a Mafitt 8. Nemzetközi postatörténeti szinpóziumán Pannonhalmán I. rész

Az előadás a MAFITT 8. szinpoziumán hangzott el 2012. április 14-én Pannonhalmán I. rész

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A most következő előadásban saját könyvemet szeretném bemutatni, amely a “Magyar Királyi Tábori Posta a II. világháborúban 1938-1948” címet kapta.
A címnél mindjárt feltünhet, hogy a II. világháború szerepel benne, de az évszám ennél sokal nagyobb időszakot ölel át.
A világháború 1939-től 1945-ig tartott, de ha csak szigorúan ehhez az időintervallumhoz ragaszkodtam volna, akkor sok a tábori postához és a korszakhoz kapcsolódó témát ki kellett volna hagynom a könyvből.

Például a Felvidék visszatérése a háború elött.

A háború után a hadifoglyok levelezése,

a demokratikus hadsereg tábori postája,

a tábori postai eszközök, nyomtatványok használata a civil postai forgalomban,

a különböző segélyszervezetek és civil menekültek levelezése,

valamint a háború miatt bebörtönzöttek levelezése.
Az elmúlt majdnem hetven év alatt szinte egyáltalán nem foglalkoztak a II. világháború tábori postával, pár rövid cikk és egy rövidebb tanulmány jelent meg a témában, közel sem a teljesség igényével.
Ez a könyv az első ilyen átfogó és teljes a magyar tábori postát feldolgozó mű.
A könyv több mit öt éven át készült, de megelőzte egy több tíz éves gyűjtői előkészítés.

Az öt év alatt igyekeztem az összes irodalmi forrást amely a háború alatt és az óta keletkezett felkutatni, persze nem csak a hazai műveket, hanem a külföldi szakcikkeket is amelyek a magyar tábori postával foglkoztak. Sok területről semmilyen forrás nem volt található, így ezeket nekem sikerült először feldolgoznom és bemutatnom.
Sajnos, a levéltárak nem sok anyaggal tudták segíteni a könyv elkészültét. A múzeumok közül a Posta múzeum, a Bélyeg múzeum és a Hadtörténeti múzeum tudott számomra használható anyagot biztosítani.

Könyvem létrejöttét két neves magyar filatelista is segítette és támogatta Hodobay Andor és Voloncs Gábor. Rajtuk kívül sok gyűjtő segített gyűjteményével a korszak küldeményeinek minnél szélesebb bemutatásában. Köszönet nekik!

Mielött még elkezdeném a könyv részletesebb bemutatását, szót kell ejtenem a könyhöz mellékelt DVD-ről is. A könyv szinesben való megjelentetése aránytalanul nagy anyagi terhet rótt volna a tisztelt Olvasókra és a Szerzőre egyaránt.

Ezért döntöttem úgy, hogy a könyv fekete-fehérben jelenik meg, viszont szerettem volna, ha a könyvben szereplő küldeményeket az Olvasók eredeti színükben is meg tudják nézni. Erre jó megoldásként a könyvben szereplő összes küldeménykép, ábra és azok a fotók amelyeket a szerzői jogok engedtek, felkerültek a mellékelt DVD-re, nagy felbontásban, jó minőségben.

A DVD követi a könyv fejezeti beosztását és minden kép alatt szerepel a könyvben lévő képaláírás is, így akár külön, akár a könyvvel együtt is olvasható és használható.

Mivel a képek jól nagyíthatóak, akár a kis részletek is jól tanulmányozhatóak.

A könyv 512 oldal ezért biztos, hogy a rendelkezésemre álló idő kevés lesz a teljes és részletes bemutatáshoz. Arra gondoltam, hogy pár érdekesebb, különlegesebb részt kiemelek a könyvből és azt mutatom be részletesen, talán így kedvet tudok csinálni az egész könyv elolvasásához. Persze ez nem azt jelenti, hogy csak ezek a részek különlegesebbek és érdekesebbek, talán ezek a részek állnak leginkább közel hozzám.
Előadásomban sok olyan képet és küldeményt fognak látni, amelyek a könyvben nem szerepelnek. Ez azért van, mert részben a könyv megjelenése után sikerült beszereznem azt, részben, mert a könyv megjelenése után sok gyűjtőtárs küldte el féltett kincseinek képét nekem.

A könyvemet négy jól elkülöníthető részre tudnám felosztani.
- 1-9. fejezet a tábori posta eszközei és felépítése
Ezekben a részekben a tábori postaszolgálat felépítését,

a tábori posta által kezelt és továbbított küldeményeket,

a tábori posta cenzúráját,

a tábori postahivatalok kódolását,

a tábori postahivatalok bélyegzőit és a tábori mozgópostát mutatom be.

- 10-12. fejezet a tábori posta tényleges működése a háborúban
Ezekben a fejezetekben a visszatért országrészek tábori postáját,

a lengyel internáltak táborainak postáját,

a Kárpát-csoport,

a Magyar Megszálló Csoport,

a 2. Magyar hadsereg,

valamint a magyarországi harcok tábori postáját mutatom be.

Itt kerül bemutatásra a munkaszolgálatosok háború alatti levelezése és

a Magyar önkéntes katonák levelezése a német tábori postán keresztül.

- 13-15. fejezet a tábori posta háború utáni kapcsolatai
Ezekben a részekben a teljes hadifogoly levelezés,

a segélyszervezetek levelezése,

a demokratikus hadseregben tovább működő tábori posta valamint

a háborús tábori posta nyomtatványok háború utáni civil felhasználása kerül bemutatásra.

- 16-17. fejezet bélyegző katalógus és szovjet hadifogolytábor számainak jegyzéke
Itt egy bélyegzés katalógus került a könyvbe, amelyben bemutatok 639 különböző tábori postahivatali keletbélyegzőt. Ez után 500 szovjet hadifogolytábor táborszámát és földrajzi fekvését mutatom be táblázatos formában.


2. A tábori postaküldemények

Válszszelvényes tábori légipostai levelezőlap

A tábori postai levelezőlapok légi szállítását 1942. júliusában kezdték meg a nagyon megnövekedett szállítási idő miatt. Csak a lapok egy részét szállították így. Azokon a lapokon, melyek így érkeztek rendeltetési helyük közelébe, semmilyen erre utaló jelölést nem alkalmaztak. Azt, hogy mely lapokat szállították repülővel az éppen adott időben a repülőn rendelkezésre álló szabad hely határozta meg.

Az így létrejött helyzetet orvosolták az 1942. november 17-én kelt rendelettel. Ekkor engedélyezték a légipostai válaszos levelezőlap használatát. Erre azért volt szükség, mert korlátozni kellett a repülőgépen szállított küldemények számát, ugyanakkor egy rendszeres és gyors kapcsolatot is szerettek volna létrehozni az otthon maradt családtagokkal. 

Ezzel az intézkedéssel is növelni akarták a katonák harci morálját. A légi levelezőlapot nem lehetett megvásárolni. A hadműveleti területen lévők között elöljáró parancsnokságukon keresztül hetenként egy darab lapot osztottak szét. Úgy kellett feladni, hogy a válasz levelezőlap részt előre meg kellett címezni, ezzel akarták megakadályozni, hogy a címzett másnak küldje el a lapot.

A lap világosszürkéskék színű, beosztása megegyezik a polgári postai forgalomban használt válaszos-levelezőlap beosztásával. Két részből áll: a katonák által megírandó részből és a válasz levelezőlap részből, a perforáció mentén félbe hajtva.
1942 novemberétől használták egészen addig, míg a háború idegen földön dúlt.

Vegyes levelezőlapok

A szabályzat engedélyezte bármilyen levelezőlap feladását, amely nem sértette a titoktartást. Ez lehetőséget adott arra, hogy a katonák fantáziájuk szerint szabadon találjanak ki mindenféle érdekes és változatos lapot.Nagy ritkaságok a lelőtt orosz „Rata” (Polikarpov I-15 és I-16) típusú repülőgépek szárnyából készült lapok.

Ez a repülő volt a háború kezdeti időszakában az oroszok vadászgépe. Váza fából készült, erre a vázra feszítették ki a viaszos vászon borítást. A repülőből 7000 darabot gyártottak összesen. Már a Spanyol polgárháborúban harcolt, itt kapta a “Rata”, patkány nevet, amit aztán a magyar katonák is használtak.
Ezekből a “házi” készítésű lapokból többféle létezik attól függően, melyik szárnyrészt, illetve milyen festést kapott a gép, amit felhasználtak hozzá, így a lapok egyik oldalának színe is változó. A legtöbb gép festése két színből állt,

ha a gép has felöli szárnyfelületéről származott a kivágott darab, akkor a színe ezüst,


ha viszont a szárny felső részéből, akkor sötétzöld. Létezhet még fehér (téli álcázó festés) és terepszínű lap is a gép festése miatt. Esetlegesen a felségjelzés részletei is látszódhatnak a lapon.


A másik oldal, ahova általában a címzés is került,

egy barnás, szövött, durva vászon anyag.

A legritkábban előforduló lapok a repülőgép alumínium borításából készült tábori postai levelezőlapok. Az aluminium lapok a repülőgép javítólemezéből vagy sérült, lezuhant repülőgép kivágott lemezéből készültek.

Ezek az aluminium lapok valószínűsíthetően valóban futott lapok.