MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

2012.

Tábori posta honi típusú jelmondatos levelezőlapok a II. világháborúban

Tábori posta honi típusú jelmondatos levelezőlapok a II. világháborúban

Tábori posta honi típusú jelmondatos levelezőlapok a II. világháborúbanHozzászólás Dr. Fésüs László: Még egyszer a jelmondatos Tábori Posta levelezőlapokról című cikkéhez, amely a Bélyegvilág 2012/6. számában jelent meg.

A cikk elején meg kell, állapítom, hogy a címoldalon jelmondatos tábori postai levelezőlapok előfordulása nem ritka, sőt lehet gyakorinak is nevezni. Ezen megállapításom vonatkozik mind a front lapokra (zöld, front-hátország), mind a honi lapokra (rózsaszín, hátország-front). Tehát, sajnos nincs szó ritkaságról.
1942. évtől kezdődően hivatalosan már csak jelmondattal ellátott tábori postai levelezőlapokat adtak ki. Valószínűsíthető, hogy a jelmondatok megjelenésében a német tábori postai levelezőlapok példáját követte a magyar katonai vezetés. Összesen három különböző jelmondat került a honi lapokra. A magánipar szintén gyártott jelmondatos lapokat, azokat itt most nem szeretném tárgyalni.
Mivel Fésüs úr cikkében a honi (rózsaszín) tábori postai levelezőlapokról írt, ezért most én is csak ezekkel a lapokkal foglalkozom.

A hivatalos kiadású tábori postai levelezőlapokat a budapesti Magyar Királyi Állami Nyomdában gyártották. Ez a gyártójel minden lapon szerepelt a címzett és a feladó adatai közti elválasztó vonalat (osztóvonal) megszakítva. (1. ábra) Itt a gyártási év is szerepel.
A hivatalos kiadású lapok könnyen felismerhetőek, mivel védjegyük a Szent Korona, postakürttel. Ez a védjegy csak hivatalos kiadású lapokon, nyomtatványokon szerepelhetett!
A honi lapokat 1938. évben kezdték gyártani. Első felhasználásuk 1939. évben Kárpátalja visszatérésekor történt. A gyártás egészen 1944. év végéig (október-november) kisebb nagyobb változtatásokkal tartott.
A rózsaszínű honi típusú lapokat elsősorban hátországi felhasználásra gyártották, de találkozhatunk olyan lapokkal is, amelyeket a fronton harcoló katonák adtak fel a fellépő front lap hiány miatt. A szabályzatban leírtak értelmében zöld front típusú lapot csak katonák adhattak fel tábori postaszámról, míg a rózsaszínű lapot nem csak civilek adhattak fel.
1938. 1939. 1940. és 1941. években gyakorlatilag egyforma lapok készültek, még jelmondatok nélkül. 1940. évben két féle hosszúságú gyártójelű levelezőlap jelent meg. (2. ábra)
Az 1942. évben három különféle levelezőlapot gyártottak. Ebben az évben jelennek meg az első jelmondatok a lapok címzés oldalán, a bal felső sarokban. (3. ábra) Az első ebben az évben kiadott lap még jelmondat nélküli volt. A másik kettőn két különböző jelmondat található. Az első jelmondatos lapon a következő a jelmondat: “INKÁBB UKRAJNÁBAN. MINT MAGYAR FÖLDÖN DÚLJON A HÁBORÚ!” (4. ábra). A második lapon: “Magyarország jövő békessége és felvirágzása – a szovjetoroszországi harcmezőkön dől el!”. Ezt a második jelmondatos lapot valószínűsíthetően a 2. magyar hadsereg kiszállításakor gyártották. (5. ábra)
Az 1943. évben ez a második jelmondat maradt a lapokon, viszont a gyártó jelet ismét két különböző hosszúságban nyomtatták a lapokra. Valószínű az egyik gyártásnál újraszedték a feliratokat.
Az 1944. évben ismét két különböző lap jelent meg. Az első lapon a már az előző évekből ismert jelmondat olvasható. Ennél a lapnál egy jellegzetes szedéshibával találkozhatunk. A jövő szó “j” betűje kimaradt. Ennek előfordulása ritka. (6. ábra)
A másik ebben az évben megjelent lapon a következő jelmondat olvasható “Hazánk szilárd védelme – Magyarország újabb évezrede!” Ez a lap az utolsó kiadott honi tábori postai levelezőlap. A gyártás hét éve alatt tíz különböző honi tábori postai levelezőlapot adtak ki, több milliós darabszámban. (7. ábra)
A rózsaszínű honi típusú tábori postai levelezőlapok felhasználása a háború után is folytatódott. A posta árusította a lapokat civil felhasználásra, mivel a háború után hiány volt a postai értékcikkekben. A jelmondatokat vagy levágták a lapokról, vagy felülnyomták téglalap alakban, fekete színben. (8. ábra) Külön rendelet tiltotta meg a Postai Rendeletek Tárában, hogy látható jelmondatos lapokat felvegyen a posta. Ennek ellenére találkozhatunk nagy ritkán ilyen megmaradt jelmondatokkal.
Azt kevesen tudják, hogy a posta értékcikk raktárában megmaradt honi tábori postai levelezőlapokat a posta felhasználta egy belső nyomtatványához. 1950. évben a raktáron maradt honi lapok hátoldalát felülnyomtatta a posta házinyomdájában. A nyomtatvány neve “Kartotéklap a rádióeng. névszerinti nyilvántartására”. Ebből a nyomtatványból minimum 60.000 darabot gyártott a posta, tehát 1950-ben még ilyen nagy készlettel rendelkeztek. A nyomtatványt bizonyíthatóan 1977. évben még használták, de valószínű tovább is. Erről bővebben itt olvashat: http://www.taboriposta.hu/thematic_cont/78/
A Bélyegvilágban régebben már jelentek meg cikkek a tábori postai levelezőlapokkal kapcsolatban. Például: Filep László: A II. világháború magyar Tábori Posta levelezőlapjai Bélyegvilág 2005/9.
Talán, Fésüs úrnak azért volt a benyomása, hogy a honi jelmondatos lapok ritkák, mivel sajnálatosan a tábori postagyűjtők elsősorban a frontról küldött lapokat gyűjtik,
a hátországból a frontra küldött lapokat nem nagyon. Pedig némelyik rózsaszínű honi lap ritkább, mint zöld társai. Ilyenek például a 2. magyar hadsereg alakulatainak közvetlen a szovjet áttörés előtt küldött lapok. Ezek közül a lapok közül vajon hány tért haza? Az 1944. év végén a katonákhoz küldött honi lapok is ritkák. A munkaszolgálatosoknak küldött lapok között is találhatunk szép számmal ilyen lapokat. Tehát, vannak a tábori posta gyűjtés e részén is ritkaságok, csak nem maguk a lapok, kivéve, ha nem valamilyen nyomdahibás vagy szedéshibás lapról van szó.

Dán János

Irodalom jegyzék:

www.taboriposta.hu

Dán János: A Magyar Királyi Tábori Posta a II. világháborúban 1938-1948
Bp.2011. Szerző saját kiadásaKépek:1. ábra Gyártó jel évszámmal az osztóvonalon


2. ábra Jelmondat nélküli lap, 1938. évi kiadás


3. ábra Jelmondatos lap 1942. évből


4. ábra Első jelmondat 1942. évből


5. ábra Második jelmondat 1942. 1943. és 1944. évekből


6. ábra Szedéshibás jelmondat. Jövő szóból hiányzik a “j” betű ezért “övö” látszik.
Ez a szedéshiba az 1944. évi kiadású lapoknál fordul ritkán elő


7. ábra A harmadik jelmondat. Kiadási éve 1944.


8. ábra Fekete téglalappal felülnyomott, így eltüntetett jelmondat 1946. évből