MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA II. (21-40)

Tábori postahivatalok által használt kézbesítési előjegyzés nyomtatvány

Tábori postahivatalok által használt kézbesítési előjegyzés nyomtatvány

Kiegészítés a könyvhöz 40.

Tábori postahivatalok által használt kézbesítési előjegyzés nyomtatvány

Kiegészítés a könyv 7. “Egyéb a tábori posta által alkalmazott bélyegzők és érdekes küldemények” című fejezetéhez.

Ebben a könyvkiegészítésben szintén egy tábori postahivatalok által használt belkezelési nyomtatványról lesz szó, a kézbesítési előjegyzés nyomtatványról. Ezzel a nyomtatvánnyal találkozhattak már civil emberek is, mivel ezeket a nyomtatványokat olyan küldeményekre ragasztották rá, amelyeket valamilyen oknál fogva nem tudott a tábori postahivatal kézbesíteni és nem küldték vissza rögtön a feladónak, hanem átirányították egy másik tábori postahivatalhoz. Amikor egy küldemény megérkezett a tábori postahivatalhoz és a kézbesíthetetlenség ténye egyértelmű volt, például hiányos címzés, a katona leszerelt, akkor a tábori postahivatalnál rendelkezésre álló irányító bélyegzők közül a tábori postás kiválasztotta a megfelelőt, lebélyegezte vele a küldeményt és már ment is vissza a küldemény a feladónak. Amikor egy küldemény címzettje másik tábori postahivatalhoz tartozó alakulathoz került és részére még a régi tábori postaszámára érkezett küldemény, akkor a tábori postás elővette ezt a nyomtatványt, ráírta az új címet felragasztotta és lebélyegezte a kézbesítési előjegyzés nyomtatványt, majd a megfelelő tábori postahivatalhoz irányította a küldeményt.
Most két ilyen kézbesítési előjegyzés nyomtatvány szeretnék bemutatni Ludányi Gyula gyűjteményéből, amelyek nem küldeményeken maradtak fent, hanem csak magukban, így sajnos a küldeményekről, amelyekre felragasztották annak idején ezeket a kézbesítési előjegyzéseket nem tudhatunk meg semmit.1940. szeptember 13-án az 5. számú tábori postahivatalnál kiállított kézbesítési előjegyzés. A dátum Erdély visszatérésével kapcsolatos hadmozdulatok utolsó napja volt. A kézbesítési előjegyzés szerint a címzett alakulatának holléte ismeretlen, ezért a küldeményt visszairányították a Központi Tábori Postahivatalhoz, amely a Budapest 72. számú civil postahivatal mellett működött. A nyomtatvány szélén megmaradt jelzésekből kiderül az is, hogy egy ívben ebből a nyomtatványból 48 darab volt.1940. július 22-én a 2. számú tábori postahivatalnál kiállított kézbesítési előjegyzés. A 2. számú postahivatal a 2. hadsereghez kirendelt tábori postahivatal volt. A kézbesítési előjegyzésen szereplő időpontban a magyar alakulatok még a magyar-román határ magyarországi oldalán állomásoztak. Ezen a kézbesítési előjegyzésen egy tovább irányítás látható “Valószínű táb. posta 16.”. Tehát a küldeményt a 2. számú tábori postahivatal tovább irányította a 16. számú tábori postahivatalhoz. A 16. számú tábori postahivatal a 6. dandárhoz rendelt tábori postahivatal volt.


Remélem a jövőben előkerülnek majd, gyűjtemények mélyéről, hasonlóan érdekes és ritka belkezelési nyomtatványok.

Dán János 2013. 03. 10.