MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA II. (21-40)

Rajzos tábori posta lapok az erdélyi bevonulás idejéből 1940. II. rész

Rajzos tábori posta lapok az erdélyi bevonulás idejéből 1940. II. rész

Kiegészítés a könyvhöz 37.

Kiegészítés a könyv 10/1. fejezet „A Magyar kir. Honvédség diadalmas bevonulásai 1938-1941” című fejezet „Erdély 1940” című alfejezetéhez

Rajzos tábori posta lapok az erdélyi bevonulás idejéből 1940. II. rész

Folytatom Budai Ákos gyűjtőtárs féltett kincsinek bemutatását az erdélyi bevonulás idején keletkezett rajzos tábori postai levelezőlapokkal.
A most bemutatásra kerülő lapok közül az első három lap egy kéz munkája.


Ammóniás eljárással sokszorosított rajz. Katonák utaznak a háborúba és a lányok búcsúztatják őket.


A rajzoló kézjegye “PZ”


1940. október 8-án a 16. tábori postahivatalnál Budapestre feladott front típusú tábori postai levelezőlap. A 16. tábori postahivatal a 6. dandár tábori postahivatala volt.“Isten veled, Erdélyország!” Ezzel a lappal búcsúzott az alakulat a már felszabadított Erdélytől.1940. október 9-én a 16. tábori postahivatalnál Budapestre feladott front típusú tábori postai levelezőlap.

"Ne sírjatok nagybányai lányok.." 


A rajzoló kézjegye “PZ”“ERDÉLY VISSZATÉRT” rajzos tábori postai levelezőlap, “NAGYVÁRAD VISSZATÉRT” bélyegzővel és nemzetiszín szalaggal.


Folytatása következik!

Dán János 2013. 02. 17.