MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA II. (21-40)

Rajzos tábori posta lapok az erdélyi bevonulás idejéből 1940. 1. rész

Rajzos tábori posta lapok az erdélyi bevonulás idejéből 1940. 1. rész

Kiegészítés a könyvhöz 36.

Rajzos tábori posta lapok az erdélyi bevonulás idejéből 1940. 1. rész

Kiegészítés a könyv 10/1. fejezet „A Magyar kir. Honvédség diadalmas bevonulásai 1938-1941” című fejezet „Erdély 1940” című alfejezetéhez

Három részes mini sorozatot kezdek el ezzel a könyv kiegészítéssel. Budai Ákos gyűjtőtárs volt olyan kedves és rendelkezésemre bocsájtott pár gyöngyszemet gyűjteményéből, hogy azokat bemutathassam itt a táboriposta.hu, honlapon. A sorozatban bemutatásra kerülő tábori postai levelezőlapok mindegyike Erdély visszatértekor keletkezett. A lapokon, nyomdai úton vagy ammóniás eljárással sokszorosított rajzok találhatóak. Ezeket a lapokat kis sorozatban készítették, ezért ritkábban fordulnak elő.
A könyvben már bemutattam a most következő levelezőlap sorozat négy másik darabját, itt most egy újabb levelezőlapot mutatok be a sorozatból. A lapokat az 1. honvéd gyalog ezrednél szolgálatot teljesítő Cserjési Sándor karpaszományos tizedes rajzolta és terjesztette az alakulatánál (tábori postaszám: 11.).


A levelezőlap rajzos oldalaCserjési Sándor Karp. tiz. aláírása a rajz jobb alsó sarkában


1940. szeptember 19-én a 11. számú tábori postahivatalnál Budapestre feladott levelezőlap címoldala. A lapot az ifj. Kellner Ernő, Budapest nyomdában állították elő.


Az előző lap gyenge ammóniás másolata a 3. gépkocsizó zászlóalj kiadásában. Az eredeti rajzot átrajzolták, egyszerűsítették és a rajzoló nevét is lehagyták róla.


1940. szeptember 27-én a 41. számú tábori postahivatalnál Biharkeresztesre feladott levelezőlap címoldala. Az ammóniás rajzot, hivatalos kiadású, zöld színű, front típusú tábori postai levelezőlap hátoldalára készítették.


“A csíkországi fenyveserdő aljában” című vers egy tábori postai levelezőlap hátoldalára nyomtatva, nyomdai eljárással. A rajznál “W” szignó, alatta a “M.KIR. “MÁRIA TERÉZIA” I. HONVÉD GYALOGEZRED ÁRKÁSZ SZÁZAD” vonalbélyegző halvány lenyomata.


1940. szeptember 23-án Székelyudvarhelyről Budapestre feladott magánkiadású (Völgyi – 1480) levelezőlap. Ez a lap a civil postán keresztül érkezett meg a címzetthez, nem tábori postán.


“KOLOZSVÁR VISSZATÉRT 1940. IX. 11.” feliratú nyomdai úton előállított rajzos lap.


MOLNÁR LÁSZLÓ rajzoló neve a jobb alsó sarokban


1940. szeptember 14-én Kolozsvárról Hódmezővásárhelyre feladott levelezőlap címoldala. A rajz hivatalos kiadású, rózsaszínű, honi típusú tábori postai levelezőlap hátoldalára készült. A lapot a civil posta szállította a címzetthez.


Folytatása következik!

Dán János 2013. 02. 10.