MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA II. (21-40)

Üdvözlet Erdélyből, Üdvözlet Bácskából, Üdvözlet tábori postán, rajzos tábori postai levelezőlapok a

Üdvözlet Erdélyből, Üdvözlet Bácskából, Üdvözlet tábori postán, rajzos tábori postai levelezőlapok a

Kiegészítés a könyvhöz 32.

Üdvözlet Erdélyből, Üdvözlet Bácskából, Üdvözlet tábori postán, rajzos tábori postai levelezőlapok az 1. gépkocsizó dandártól

Kiegészítés a könyv 10/1. fejezet „A Magyar Királyi Honvédség diadalmas bevonulásai 1938 -1941” című fejezet „Erdély 1940” és „Délvidék 1941” című alfejezeteihez.

Hely hiányában, a könyvben csak érintőlegesen tudtam bemutatni a nem hivatalos rajzos tábori postai levelezőlapokat. A jövőben igyekszem ezt pótolni.
Ezért a mostani könyv kiegészítésben az 1. gépkocsizó dandárnál készült rajzos tábori postai levelezőlapokról lesz szó.
A háború folyamán kiadtak hivatalos rajzos tábori postai levelezőlapokat és készültek katonák vagy alakulatok által kiadott nem hivatalos tábori postai rajzos levelezőlapok, de ezeket is hivatalosan kiadott tábori postai levelezőlapok hátoldalára sokszorosították.
Ezek a hivatalos kiadású lapokon lévő, de nem hivatalos kiadású rajzok nem nyomdai úton, hanem ammóniás másolással kerültek a lapokra. Az ammóniás sokszorosítást a rajz lilás színéről lehet beazonosítani.
Az itt bemutatásra kerülő rajzos tábori lapok, valószínű az 1. gépkocsizó dandárnál készültek, mivel a lapokon a dandár tábori postaszáma (41) található.
Ezeknek a lapoknak a közös ismertetőjegye a feliratuk “ÜDVÖZLET . . . ” és az, hogy a rajzok katonai szállító járművet ábrázolnak, ez is a gépkocsizó alakulat vonatkozást igazolja. A rajzok stílusa és témája egy rajzolóra utal. Szignálva, egy kivételével, nincsenek a rajzok, mint általában az ilyen ammóniás sokszorosítással készült lapok.


(Budai Ákos gyűjteménye)
Botond teherautó útban Erdély felé az ammóniás rajzon. A útjelző tábla Sepsiszentgyörgy és Budapest felé mutat. Üdvözlet Erdélyből felirattal.A lap címoldala, Sepsiszentgyörgy visszatért bélyegzővel. A 41-es tábori postaszám az 1. gépkocsizó dandár postaszáma volt.


Az előző rajzon látható Botond teherautó útban a Délvidék felé. Sajnos az útjelző tábla olvashatatlan, az egyik fele biztosan Budapest felé mutat. Üdvözlet Bácskából felirattal. Sajnos, az ammóniás másolás minősége nagyon rossz.A lap címoldala a 41. tábori postaszámmal. 1941. április 28-án adták fel a lapot, Délvidék visszatérésekor.Parancsnoki kocsi útban Erdély felé. Az útjelző tábla Sepsiszentgyörgy (260 km) és Budapest (360 km) felé mutat.Teherautó útban Erdély felé. Az útjelző tábla Budapest (360 km) és Bukarest (729 km) felé mutat. A lapon KÁNTOR E. szignó a rendszámtábla alatt.A lap címoldala, amely megegyezik az előző rajzos lap címoldalával. Ezek nem futott lapok, csak “SEPSISZENTGYÖRGY VISSZATÉRT” bélyegző található rajtuk. Talán egy katona hozta haza emlékül.„ÜDVÖZLET TÁBORIPÓSTÁN...” feliratú tábori postai levelezőlap. Itt már egy harckocsi látható. Alatta „Nincs előttünk akadály...” felirat.A lap címoldala. 1941. április 28. a 41. számú tábori postahivatali keletbélyegző dátuma, Délvidék visszatérésekor.


Dán János 2012. 12. 02.