MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA II. (21-40)

Tábori posta csomagforgalom szünetel

Tábori posta csomagforgalom szünetel

Kiegészítés a könyvhöz 28.

Tábori posta csomagforgalom szünetel

Kiegészítés a könyv 2/7. „Tábori postai csomagok” című fejezetéhez

A mai könyv kiegészítésben a tábori postai csomagforgalom szüneteléséről lesz szó.
A tábori postai csomagforgalmat először 1942. június 4-én szabályozták és korlátozták. Ekkor csak a havonta feladható csomagok darabszámát szabályozták, az addigi korlátlan csomagfeladásról, havi egy darabra. Majd decemberben csökkentették a feladható tábori postai csomagok súlyát 5 kilóról 2 kilóra. Erre a szállítási kapacitás szűkössége és a csomagok nagy mennyisége miatt volt szükség.
1943. január 12-én a Don kanyarnál állomásozó 2. magyar hadsereget a Vörös Hadsereg megtámadta, majd folyamatos visszavonulásra kényszerítette és szinte teljesen megsemmisítette. Ezért a tábori postai csomagforgalmat 1943. február 27-től felfüggesztették. Csak április 16-án indulhatott újra a csomagforgalom.
Egy pótszállítólevelet mutatok be. Ezt a fajta „196. sz. ny. Pótszállítólevél. Hivatalos szállítólevél” nevű nyomtatványt használták abban az esetben, ha a csomaggal egy időben nem érkezett meg a csomag saját szállítólevele a kézbesítő postahivatalhoz.
A csomagok és a csomag szállítólevelek mindig külön utaztak a címzett felé. A 2 kilogrammos csomagokat, méretük és súlyuk miatt postazsákokban továbbították. Így könnyebb és egyszerűbb volt ezeknek a csomagoknak a mozgatása és szállítása, valamint a zsákok védték a csomagokat a szállítás során. Éppen ezért ezeket a csomagokat zsákos csomagoknak hívták. A csomag szállítóleveleket kötegben, szintén postazsákban a levelekkel együtt szállították a kézbesítő postahivatalhoz.
Sokszor előfordult, hogy a csomag hamarabb érkezett, meg mint a szállítólevél, ilyenkor egy pótszállítólevéllel kézbesítették a csomagot, és amikor megérkezett az eredeti szállítólevél, akkor a két szállítólevelet egymáshoz kapcsolták.
Az itt bemutatott pótszállítólevél a felfüggesztett csomagforgalom miatt visszakézbesített csomaghoz tartozik. A csomagot a címzett katona felesége adta postára Gyálpusztán 1943. február 9-én. Ekkor még működött a csomagszállítás. A címzett katona a 222/114. számú tábori postaszámon keresztül levelezett. Ez a tábori postaszám a IV. Hadtest 12. könnyű hadosztályának tábori postaszáma volt. A csomag élelmiszert tartalmazott.
Idő közben a csomagforgalmat felfüggesztették, emiatt a csomagot már nem szállították ki a hadműveleti területre. Visszakézbesítették a feladónak. Mivel az eredeti szállítólevél egy leveleket szállító postazsákban valószínűsíthetően megérkezett a kézbesítő tábori postahivatalhoz - mivel a levélforgalmat nem függesztették fel - ezért a visszakézbesítéshez pótszállítólevelet kellett használni.


1943. március 21-én Gyálpusztán kiállított pótszállítólevél a csomagforgalom felfüggesztése miatt visszakézbesített csomaghoz

A pótszállítólevél hátoldala, ahol a feladó a visszakézbesített csomagot 1943. március 23-án átvette és ezt aláírásával igazolta


A következő csomag feladásának idején nem volt tudomásom szerint érvényben csomagszállítási tilalom. Ennek ellenére visszakézbesítették a feladónak a csomagot. Erre vonatkozó rendeletet a Postai Rendeletek Tárában nem találtam. Mi lehetett az oka a visszakézbesítésnek? A csomag feladásának dátuma 1944. március 23.
1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot. A Honvédség erőit laktanyáikba zárták. Nem hiszem, hogy ez lett volna a visszakézbesítés oka.
A lehetséges ok inkább az alakulatok útba indítása a Galíciai hadszíntérre. Április első napjaiban, heteiben indították Galíciába az 1. magyar hadsereg alakulatait. Az úton lévő alakulatoknak sem levelélpostai küldeményeket sem tábori postacsomagokat nem tudtak kézbesíteni az utazás ideje alatt. Ez lehetett az oka, hogy a csomagot „CSOMAGFORGALOM SZÜNETEL VISSZA A FELADÓNAK” jelzéssel visszakézbesítették a feladónak, 1944. április 14-én. Elképzelhető, hogy ekkor egy honvédségi rendelettel korlátozták a csomagforgalmat.1944. március 23-án Kótaj postahivatalnál a Z 382. tábori postaszámra feladott csomag szállítólevele. A szállítólevelet „CSOMAGFORGALOM SZÜNETEL VISSZA A FELADÓNAK” jelzéssel látták el és a csomaggal együtt visszakézbesítették a feladónak.


A csomag szállítólevél hátoldala, ahol a feladó a visszakézbesített csomagot 1944. április 14-én átvette és ezt aláírásával igazolta


Dán János 20212. 10. 07.