MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA II. (21-40)

Visszatért magánbélyegzők

Visszatért magánbélyegzők

Kiegészítés a könyvhöz 27.

Visszatért magánbélyegzők

Felvidék és Erdély visszatértekor készített magán kiadású bélyegzők bemutatása

Kiegészítés a könyv 10. “A tábori posta működése” című fejezet, 10/1. “A Magyar Királyi Honvédség diadalmas bevonulásai 1938 – 1941” című részéhez.

Az 1938. és 1940. évi ország gyarapítás idején a hazafias lelkesedés több, máig széles körben ismeretlen, ez idáig tudtommal be nem mutatott bélyegzőt eredményezett. Mindkét “visszatérés” alkalmával a Magyar Királyi Posta készített hivatalos visszatért bélyegzőket. Ezeket részletesen bemutattam a könyvemben. A magánipar által gyártott bélyegzők közül viszont csak három Felvidék visszatértekor készített bélyegzőt tudtam bemutatni könyvemben.
A könyv megjelenése óta, köszönhetően gyűjtőtársaimnak, újabb bélyegzők kerültek elő, ezeket mutatom be most.

Az első küldemény nem a visszatért bélyegzők kategóriába tartozik, ennek ellenére itt mutatom be, mert ez is a visszatéréshez tartozik. A Felszabadult Területek Magyar Királyi Postaigazgatósága budapesti székhellyel működött. Ez a postaigazgatóság szervezte és fogta össze a polgári postaszolgálat működését a visszatért területeken. Az igazgatóság a Felvidék visszatérése előtt kezdte meg működését. Az itt látható küldeményt a kassai kirendeltség küldte a Budapest 114. számú postahivatalnak (talán itt működött az igazgatóság is?).

(Miroslav Bachraty gyűjteménye)
1938. November 24-én a kassai Felszabadult Területek Magyar Királyi Postaigazgatóságának kirendeltsége adta fel ezt a postaszolgálati levelet. A levelet Budapestre a 114. számú postahivatalhoz címezték, ahol a levél tanúsága szerint a postaigazgatóság működött.


A kassai kirendeltség bélyegző lenyomata nagyítva.

(Miroslav Bachraty gyűjteménye)
1938. November 10-én, Galántán feladott helyi levél. A boríték címoldalán négy különböző magán gyártású visszatért bélyegző látható, valamint két Csehszlovák önkormányzati bélyegző.


A galántai magánkiadású bélyegzők nagyított lenyomata a boríték címoldaláról


A boríték hátoldala. Itt más típusú magángyártású visszatért bélyegzők láthatóak, valamint az önkormányzat bélyegzői.A galántai magánkiadású bélyegzők nagyított lenyomata a boríték hátoldalán


1940. szeptember 21-én Kolozsvárott feladott képeslap Budapestre címezve. A lapon “Kolozsvár visszatért” hivatalos bélyegző és egy magánkiadású bélyegző látható.“Kolozsvári bevonulásunk emlékére 1940. szeptember 15.” feliratú magángyártású bélyegző nagyított képeA képeslap képes oldala1940. szeptember 11-én, Székelyudvarhelyen feladott képeslap Budapestre címezve.
A lapon “Székelyudvarhely visszatért” hivatalos bélyegző és egy magánkiadású bélyegző látható.“Székelykeresztur visszatért 1940. augusztus 30.” feliratú magángyártású bélyegző nagyított képe. Az nem tudható, hogy miért szerepel téves dátum a bélyegzőn.


Remélem, gyűjtőtársaim segítségével a jövőben is be tudok mutatni hasonló eddig ismeretlen visszatérés bélyegzőket.

Dán János 2012. 10 01.