MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA II. (21-40)

A Központi Tábori Postahivatal Bécsben

A Központi Tábori Postahivatal Bécsben

Kiegészítés a könyvhöz 25.

A Központi Tábori Postahivatal Bécsben

Kiegészítés a könyv 10/5. “ Háború magyar földön 1944-1945” fejezet “A tábori posta és a hadsereg végnapjai” című részéhez.

A háború a végéhez közeledett. Az ország nagy része már a megszálló Vörös Hadsereg kezében volt. A kormány és a kormányhivatalok elköltöztek a nyugati határszélen található nagyobb városokba, Sopron, Kőszeg és Szombathely. Majd hamarosan innen is tovább, Magyarországot elhagyva, Németországba.
A Budapesten lévő kormányhivatalok kitelepítésekor a Központi Tábori Postahivatalt is összecsomagolták és nyugatra szállították. 1945. január 16-án már biztosan, de valószínű, hogy már kicsit korábban a Bécs 1. számú postahivatalban folytatta a munkáját. A Bécs 1. számú postahivatal volt Bécs főpostahivatala, amely az I. kerületben található.

Főpostahivatal Bécs 1. épülete napjainkban

Tehát a Központi Tábori Postahivatal 1945. január elején már Németországban, Bécsben működött és valószínű 1945. április elejéig itt is maradt. Ekkor Bécs Németországhoz tartozott az 1938. évi anschluss-nak köszönhetően.
Ettől kezdve Bécsbe szállították az összes tábori posta küldeményt, és onnan továbbították azokat vagy Magyarország felé, vagy Németország többi része felé.
1945. január – március hónapokban egyre több magyar katonai alakulat hagyta el Magyarországot és ment Németországba. Az alakulatokkal nyugatra vonuló tábori posta elveszti feladatát, mert saját szállítási hálózat hiányában nem tud tovább működni az idegen országban. Az alakulatok nem maradtak tábori posta nélkül.
A Németországba került alakulatok tábori postaszolgálatát a német civil posta látta el, a német polgári postahivatalok voltak a magyar katonák hadtáptábori postahivatalai.
A magyar alakulatnak a legközelebbi polgári postahivatalnál postafiókot kellett bérelnie. A postafiók számát és az alakulat pontos megnevezését táviratban továbbítani kellett a Központi Tábori Postahivatalnak Bécsbe. A Központi Tábori Postahivatal címe: Königliche Ungarische Zentralfeldpostamt Wien 1. Abholer (Királyi Magyar Központi Tábori Postahivatal Bécs 1. Átvevő). A magyar katonákat ugyanazok a tábori postai szolgáltatások és kedvezmények illették meg, mint a német katonákat. A küldeményeken, noha polgári posta szállította és kezelte, fel kellett tüntetni az alakulat tábori postaszámát valamint a “Feldpost”, “Tábori Posta” szót. Természetesen, ahogy egyre nagyobb részt foglalt el a Vörös Hadsereg Magyarországból, úgy csökkent a hozzátartozókkal a kapcsolat tartásának ez a módja.
Így, gyakorlatilag 1945. március végére, április elejére megszűnik a tábori postaforgalom Magyarország irányába. Ettől kezdve a tábori posta a német polgári postán keresztül már csak a kint tartózkodó alakulatok között tudja a postaforgalmat irányítani és fenntartani, de már azt sem sokáig.

(Laborcz Péter György gyűjteménye)
1945. március 12-én a Központi Tábori Postahivatalnál feladott és a J 135 tábori postaszámhoz címzett tábori postai levelezőlap. Amint az a feladónál látható, a feladó hadnagy a Központi Tábori Postahivatalnál volt beosztásban. A Központi Tábori Postahivatal ekkor a bécsi Főposta épületében működött. A küldeményből az is kiderül, hogy nem csak a Központi Tábori Postahivatal, hanem a Postai Ellenőrző Központi Iroda is Bécsbe költözött. A lapon látható piros színű “ELLENÖRIZVE” bélyegzőt a Postai Ellenőrző Központi Iroda használta és jól látható mellette a piros körben a cenzor azonosítószáma is (414). Az sajnos nem tudható, hogy a J 135 tábori postaszámmal rendelkező alakulat még Magyarországon vagy már Németországban tartózkodott ekkor.


(Laborcz Péter György gyűjteménye)
1945. március 19-én a Központi Tábori Postahivatalnál feladott és a J 135 tábori postaszámhoz címzett tábori postai levelezőlap. Ugyanabból a levelezésből, mint az előző levelezőlap. Ezt a lapot egy másik cenzor tiszt ellenőrizte, ez derül ki az azonosító számból (491).


Köszönöm Laborcz Péter György gyűjtőtársamnak, hogy ezt a két igen ritka tábori postai levelezőlapot bemutathattam itt a honlapon.

Dán János 2012. 09. 09.