MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA II. (21-40)

Tábori posta által alkalmazott két érdekes és ritka bélyegző bemutatása

Tábori posta által alkalmazott két érdekes és ritka bélyegző bemutatása

Kiegészítés a könyvhöz 22.

Tábori posta által alkalmazott két érdekes és ritka bélyegző bemutatása

Kiegészítés a könyv 7. “Egyéb a tábori posta által alkalmazott bélyegzők és érdekes küldemények” című fejezethez.


Most két ritka és érdekes tábori postahivatal által használt bélyegzőt fogok bemutatni.
Az első bemutatásra kerülő bélyegző egy másik változata szerepel a könyvben. A könyv 353. oldalán található bélyegzőnek teljesen más a betűtípusa, mint a most bemutatásra kerülő bélyegzőnek, viszont a feliratuk azonos. A lapot 1944. szeptember 7-én írták, feladáskor és később sem került a küldeményre keletbélyegző lenyomat.


A honi típusú tábori postai levelezőlapot a B 606 tábori postaszámra címezték. A címzett tizedes alakulata visszatért békeállomáshelyére a hátországba, ezért megvonták az alakulattól a tábori posta számát. E miatt nem tudta a tábori posta utána küldeni a tizedesnek a küldeményt, mivel a tábori postahivatalok sem tudták, hogy melyik tábori postaszám melyik alakulathoz tartozik. A tábori postahivatal ellátta a küldeményt az itt látható bélyegzőkkel, majd visszairányította a lapot a feladónak.“AZ ALAKULAT VISSZATÉRT BÉKEÁLLOMÁSHELYÉRE” feliratú bélyegző lenyomat a honi típusú tábori posta levelezőlapon. A bélyegző csupa nagybetűből áll, vékony betűkkel. A könyvben bemutatott ilyen feliratú bélyegző nagybetűvel kezdődik, majd csupa kisbetűvel folytatódik a mondat végén ponttal. A bélyegző felirata vastag, fettelt betűtípusból áll.“VISSZA A FELADÓNAK” feliratú bélyegző a küldeményen.

A könyvben ez a bélyegző már szerepelt. A könyv készítésekor még csak az a küldemény szerepelt a gyűjteményemben, amelyen az a bélyegző nem a legtisztábban látszik és olvasható. Ezért gondoltam, most bemutatom egy jobban látszódó, olvasható lenyomatát ennek a bélyegzőnek.


1941. november 20-án, Budapesten feladott és a 41/90 tábori postaszámra címzett honi típusú tábori postai levelezőlap. A lapot a 101. fővezérség gépkocsi vonat csoport 1. parancsnokságánál szolgálatot teljesítő főhadnagynak címezték. Valószínűleg a főhadnagy úr valamilyen szolgálati ügyben elutazott az állomás helyéről, ezért nem tudta a tábori posta számára kézbesíteni a küldeményt. A tábori postahivatal ellátta a küldeményt a lapon látható bélyegzővel és visszairányította a lapot a feladónak.“Uton van. Vissza a feladónak!” feliratú bélyegző lenyomat a honi típusú tábori postai levelezőlapon. Itt most szépen látszik és jól olvasható a teljes bélyegző.

Mindkét bemutatott bélyegzőről elmondható, hogy ritkán előforduló bélyegzők, kevés küldemény található ilyen bélyegző lenyomatokkal.

Dán János 2012. 07. 07.