MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA II. (21-40)

Tábori posta magán kiadású képes levelezőlap bemutatása VIII. rész

Tábori posta magán kiadású képes levelezőlap bemutatása VIII. rész

Kiegészítés a könyvhöz 21.

Tábori posta magán kiadású képes levelezőlap bemutatása VIII. rész

Kiegészítés a könyv 2/3. “Vegyes levelezőlapok” című fejezethez.


A most bemutatásra kerülő képes levelezőlapot dr. Révész Péter gyűjtőtárs küldte el nekem. Ez egy érdekes és különleges levelezőlap, igaz nincs semmi köze a Magyar Királyi Tábori Postához, de mindenképpen helye van itt a tábori postával foglalkozó honlapon, mivel a képeslap egy magán kiadású tábori postai levelezőlap.
A képeslap képes oldalán az 1942-es honvéd karácsony hivatalos rajza látható. Ez a rajz sokfajta, akkor kiadott levelezőlapon megtalálható. A címzés oldalát kinyomtatták civil levelezőlapként, és mint láthatjuk, tábori postai levelezőlapnak is. Én azért nem közöltem a könyvben ennek a lapnak a képét, mivel nem volt tudomásom róla, hogy kiadták tábori postai levelezőlapként is.
Először vizsgáljuk meg a képes levelezőlap címzés oldalát.

(Dr, Révész Péter gyűjteménye)
A képes levelezőlap címzés oldala, a hivatalos kiadással megegyező jelmondattal. A feladónál található “rendfokozata” és “A tábori posta száma” feliratokból kiderül, hogy ez egy front típusú képes tábori postai levelezőlap.

A lapot német századosnak címezték Krétára a Német megszálló csapat-hoz. A szöveg karácsonyi jókívánságokat tartalmaz magyar nyelven. Ebből feltételezhető, hogy a százados tudott magyarul. A lapon a feladáskor használt keletbélyegző lenyomat nem látható, így csak feltételezni tudom, hogy a lapot valamikor 1942 decemberében adták postára. Látható viszont egy légipostajelző, ez azért érdekes, mivel ennek a különszolgáltatásnak a díja nem került lerovásra, legalább is ezt nem jelezték a lapon. Vagy bélyegben, vagy kézi jelzéssel szerepelni kellett volna a légi díj kifizetésének, lerovásának. Német légi tábori postai bélyeg sem szerepel a lapon. Utólag a lapra, valószínű egy postás, ráírta kék irónnal a “Feldpost” jelzést, ez a jelzés legalizálja a díjmentes felvételt, viszont az elmaradt légi különdíjat nem.
A lapot felvették és elindították útjára. Az első állomás ahol a lap bizonyíthatóan járt az a Bécsben működő külföldi küldeményeket ellenőrző bécsi német cenzúrahivatal volt. Ez a címoldalon látható piros színű gépi ellenőrző bélyegzőből derül ki. Ez a bélyegző a Landsmann katalógus szerint a GPM1.5 katalógus számú, hat vonalas gépi cenzúrabélyegző. Felhasználási ideje 1942 januártól – 1943 decemberéig. Felirata “Oberkommando der Wehrmacht – Geprüft” gót betűkkel és birodalmi sassal. Ez a gépi bélyegző a gyakran előforduló cenzúrabélyegzők közé tartozik. Láthatunk még pár vizsgáló jelet is (zöld és lila színű szám bélyegzők).
A lap eljut Tesszalonikibe, Görögországban. Ez a képeslap kép oldalán látható Tesszaloniki 1943. 01. 19. dátumú keletbélyegzőből derül ki. A lapot ekkor valamilyen ok miatt visszafordítják. Ennek okát a lapon nem jelölik, csak zöld posta irónnal áthúzzák a címzést és egy nagy zöld nyíllal visszairányítják a lapot a feladó címére. Valószínűsíthetően valamilyen hadi esemény miatt nem tudták a lapot továbbítani Kréta szigetére.
A lap visszaérkezik Budapestre, ahol rányomnak egy “Vissza! Forgalom szünetel.” bélyegzőt és a lapot kézbesítik a feladónak. A feladó feltehetően szomorkodik, hogy karácsonyi jókívánságai nem jutottak el a százados úrhoz, viszont örül, mert egy páratlan postai és kor dokumentum birtokosa lett.

A képes tábori postai levelezőlap nyomdai jele: F. k.: Paizs G. Forrás-nyomda, Budapest (F.k. – felelős kiadó)

A képeslap képes oldala az 1942-es honvéd karácsony rajzával, rajta a Tesszaloniki keletbélyegző lenyomattal. Valamint a bécsi cenzúrahivatal gépi bélyegzőjének negatív lenyomatával, amelyet a bélyegzőgépben lévő a bélyegzővel szemközt elhelyezkedő henger nyomtatott a lapra, ezért negatív.

Köszönöm dr. Révész Péter gyűjtőtársnak, hogy bemutathattam képeslapját itt a tábori posta honlapon.

Dán János 2012. 06. 19.