MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

2013.

A váci vörös csillag relytéje

A váci vörös csillag relytéje

A BÉLYEGVILÁG című újságban 2013 júliusában megjelent cikk

 

A váci vörös csillag rejtélye


A második világháború utáni postaforgalom elindulása egy még kellően fel nem dolgozott területe postatörténetünknek. Akik ezzel az úgynevezett „magyarországi hadműveletek időszaka” periódussal foglalkoznak, amely 1944. szeptember 23. (a Vörös Hadsereg átlépi a magyar határt) és 1945. május 1. (az első hiperinflációs díjszabás bevezetése) közötti időszak, bizonyára találkoztak már olyan küldeménnyel, amelyen egy vörös színű, ötágú csillag alakú bélyegző található. Amennyiben még nem, akkor se keseredjenek el, mert ez nem egy gyakori előfordulású bélyegző lenyomat.
Először vizsgáljuk meg magát a vörös színű, ötágú csillag alakú bélyegzőt. A vörös csillagot egy 31 mm átmérőjű körben lehet elhelyezni. A bélyegző anyaga valamilyen szövött anyag, mert a bélyegző lenyomatokon világosan látszik struktúrája. Látható rajta két, egy kisebb és egy nagyobb, festékhiány. Ezek a festékhiányok a szövött anyag felrögzítéséhez használt két szög fejeinek benyomódása miatt keletkeztek a lenyomaton. A használat során a csillag egyik csúcsa felpöndörödhetett, mert teljes épp lenyomattal még nem találkoztam, de az is lehet, hogy aki kivágta az anyagból a csillagot, még nem volt rutinos csillag kivágó ezért nem sikerült tökéletesre. A következő 55 évben gyakorolhatott kedvére.

   

1 - 2. A vörös színű, ötágú csillag alakú bélyegző lenyomat kinagyított képe eredeti színben és fekete-fehér, kicsit javított változatban. Jól látható a szövött anyag struktúrája és a két, felrögzítésre használt, szög miatti festékhiány.

Másodszor vizsgáljuk meg az általam ismert küldeményeket.
A küldeményekben az a közös, hogy mindegyiket a váci Királyi Járásbíróságnak küldték.
A legkorábban feladott küldemény, amelyen találkozhatunk az ötágú vörös csillag alakú bélyegző lenyomattal, 1944. december 7-én adták fel Veresegyházán. A küldemény már nem tudott Vácra érni, mivel azt a Vörös Hadsereg december 8-án dél felöl elfoglalta. A levél Budapesten ragadt és ott vészelte át a front átvonulását, majd mikor a postaforgalom megindult továbbították Vácra, feltehetően március hónapban. Sajnos a Vácra érkezésre vonatkozó érkező bélyegző nem található a borítékon, csak a vörös színű csillag alakú bélyegző lenyomat.

3 - 4. Veresegyházról Vácra feladott levél. A levelet megpróbálták visszakézbesíteni a feladónak, de az nem tüntette fel címét a borítékon, ezért címnyomozásra küldték a borítékot. Mire a címnyomozók kiderítették a feladó címét, addigra már Veresegyháza is elesett, a Vörös Hadsereg bevonult, így maradt a levél Budapesten.

A második küldemény Kalász községben feladott levél. Kalász község Nyitrától 14 kilométerre van. A háború után Szlovákiához csatolták. A levelet 1944. december 13-án adták fel, tehát már az után, hogy a Vörös Hadsereg elfoglalta Vácott. Ez a küldemény is Budapesten vészelte át a front átvonulását. Mikor megindult a postaforgalom eljuttatták Vácra. Szerencsére ezt a levelet érkeztette a Vác 2. számú postahivatal 1945. április 7. és a Járásbíróság is 1945. április 16. Valószínűsíthetően április 7. és 16. közötti napokban kerülhetett a vörös csillag alakú bélyegző lenyomat a borítékra.

5 - 6. 1944. december 13-án Kalász községben Vácra feladott levél, a hátoldalon érkeztető bélyegzőkkel és az előoldalon a vörös csillaggal.

A harmadik levelet 1945. április 12-én adták postára Budapesten és ezt is Vácra címezték. Az ajánlott levél, budapesti helyi díjszabásemelésnek megfelelő bérmentesítéssel került feladásra. 60 fillér levéldíj, vámhatáron kívüli helységbe, valamint ajánlási díj, szintén vámhatáron kívüli helységbe 1,40 pengő ez így összesen 2 pengő. A borítékon érkezési bélyegző nem található, tehát a Vácra érkezés időpontja nem állapítható meg.

7. 1945. április 12-én Budapestről Vácra feladott ajánlott levél vörös csillag alakú bélyegző lenyomattal.

Most, hogy bemutattam az általam ismert küldeményeket, egy azonos dolog mindenkinek feltűnhet. A küldeményeket különböző helyekről adták fel, viszont mindegyik levél Vácra szól. Tehát az ötágú vörös csillag alakú bélyegző lenyomat csak Vácon kerülhetett a borítékokra. Van még egy közös pont a fenti borítékoknál, az pedig az, hogy mindegyik levél járt Budapesten. Azt viszont biztosan tudom, hogy Budapesten nem használtak ilyen bélyegzőt, tehát csak Vácott kerülhetett a vörös csillag a borítékokra.

Akkor most következzen az ötágú vörös csillag alakú bélyegző rejtélye.
A Vörös Hadsereg által megszállt országrészben a postaforgalom megindítását az adott városban működő szovjet Városparancsnokság engedélyezte és szorgalmazta, mert nekik is szükségük volt a postára és a távközlésre.
A szovjetek a postaforgalom megindulásával egy időben bevezették a küldemények cenzúrázását, mert egy megszállt országban tudni kell mindenről a megszálló hatalomnak. Ennek meglétét változatos megoldású bélyegzőkkel igazolták, jelölték a küldeményeken, ezért ezen időszak alatt nyílt cenzúráról beszélhetünk. Megfigyelhető néhány városban, hogy a cenzúra bevezetése és a postaforgalom megindulása idején, még nem állt rendelkezésre megfelelő cenzúrabélyegző. Mondhatjuk azt, hogy egy szükség cenzúra bélyegzőt használtak az első időben, míg elkészült a végleges bélyegző, attól kezdve már azt használták a nyílt cenzúra időszak végéig. A nyílt cenzúra időszak végének pontos dátumát nem tudom, de az biztos, hogy 1946 januárjában még jelölték a küldeményeken a cenzúra meglétét bélyegzővel. Ezen dátum után már titkosan cenzúrázták a küldeményeket, mert eddigre szorították ki a többi pártot a kommunisták az összes cenzúrával kapcsolatos hivatalból és intézkedésből. Ezek után a titkosság miatt azt már nem jelölték bélyegzőkkel.
A most bemutatott borítékokon található vörös színű, ötágú csillag alakú, szövött anyagból készült bélyegző lenyomat, Vác város szükség cenzúra bélyegzője, ezzel a bélyegzővel jelölték az ellenőrzés meglétét a küldeményeken. Megállapítható, hogy ezt a szükség cenzúra bélyegzőt 1945 márciusában és áprilisban használták Vácott. Lehetséges, hogy e két hónap előtt és után is használták még a bélyegzőt, de erre vonatkozó adattal jelenleg nem rendelkezem.
Fenti állításom igazolására bemutatok még egy levelet. 1945. augusztus 5-én adták postára Lajosmizsén és Vácra címezték. A boríték előoldalán egyértelmű ellenőrző bélyegzőt láthatunk. Itt jön állításom igazolása, a cenzúrabélyegző bélyegzőfestékének színe teljesen megegyezik az ötágú vörös csillag alakú bélyegzőlenyomat bélyegzőfesték színével. Tehát mikor elkészült a végleges ellenőrző bélyegző, akkor csak a régi csillag alakú bélyegzőt nyugdíjazták, a bélyegző párnát és a hozzá tartozó vörös festéket tovább használták. Nem ismerek ebből az időszakból még egy helységet, ahol a cenzúra jelölésére vörös színű bélyegző festéket használtak volna. Mindenhol a lila és a fekete színt használták.

8. 1945. augusztus 5-én Lajosmizséről Vácra feladott levél címoldala a vörös színű ellenőrző bélyegzővel

9. Az ellenőrző bélyegző kinagyított képe, felirata: Ellenőrizve Vác 1

Talán a fenti bizonyítékokkal sikerül eloszlatni azt az egyes filatelisták körében terjedő tévhitet, hogy a küldeményeken található vörös csillag az alagi kommunisták ármánykodásának műve és propaganda céllal kerültek a borítékokra.

Kérem gyűjtőtársaimat, akinek további információja van a vörös csillag alakú bélyegzőről ossza meg velünk, hogy teljesebb legyen az összkép. Elképzelhetőnek tartom, hogy valahol Vácott még maga az eredeti bélyegző is megtalálható.

Külön köszönet Horváth Lajos úrnak, hogy hozzájárult a birtokában lévő küldemény bemutatásához!


Dán János 2013. 07. 28.