MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

2013.

A 16-я тип. Зак. 395 nyomdai jelű, szovjet gyártású, válasz-szelvényes hadifogoly-levelezőlap altípu

A 16-я тип. Зак. 395 nyomdai jelű, szovjet gyártású, válasz-szelvényes hadifogoly-levelezőlap altípu

A SZABOLCSI BÉLYEGÚJSÁG-ban 2013 májusában megjelent cikk 

 

A 16-i TIP. Zak. 395 nyomdai jelű, szovjet gyártású, válaszszelvényes hadifogoly levelezőlap altípusai
A levelezőlap nyomdai jele kinagyítva

A II. világháború hadifogoly levelezése, megint egy méltatlanul elhanyagolt része a magyar filatéliának. A szocializmus éveiben nem lehetett erről a témáról írni, viszont az elmúlt húsz évben nem volt olyan filatelista, aki foglalkozott volna a témával. Pedig a hadifogoly levelezés sok érdekességet tartogat, hasonlóan az I. világháború hadifogoly levelezéséhez.
Könyvem megjelenése után, szerencsére, nagyon sok új levelezőlap került elő, így nagyon sok új ismeretet sikerült összegyűjtenem a témával kapcsolatban. Ezek közül osztok meg most eggyet olvasóimmal.

A II. világháború végére több mint 600.000 magyar katona és civil került a Szovjetunióba, kényszermunkatáborokba. A kapcsolattartás velük különböző válaszszelvényes hadifogoly levelezőlapokon történt. Az egyik leggyakrabban előforduló szovjet gyártású válaszszelvényes hadifogoly lap a 16-i TIP. ZAK. 395. nyomdai jelű volt. Ezeket a lapokat 1946. januárjában kapták meg először a hadifoglyok levelezésre és egészen 1950. júniusáig használták.
Ebből a fajta lapból minden hadifogoly hagyatékban találhatunk jó pár darabot, ezért talán nem is fordítanak rá kellő figyelmet a gyűjtők. Első ránézésre mind egyformának tűnik, pedig ez a lap is tartogat meglepetéseket, érdekességeket. Mivel jól meghatározható különbségek vannak a lapokon, így könnyen megállapítható az adott lap altípusa. Ezek a különbségek, altípusok a nyomdai szedés során keletkeztek.
A lapokat ívekben nyomtatták, az sajnos nem tudható, hogy hány darab lap volt egy íven, mivel nem ismert komplett ív ezekből a lapokból. Lehetett 4 db. (A3) , 8 db. (A2) vagy 16 db. (A1) válaszszelvényes hadifogoly lap egy ívben. Lehetséges, hogy ezek alapján a különbségek alapján majd meg lehet határozni a nyomdai ívben az adott lap helyét is.
Az is elképzelhető, hogy a szedési különbségek oka a különböző gyártási helyekben keresendő, mert az biztos, hogy ilyen lap mennyiséget nem egy nyomdában állítottak elő. Annál is inkább, mivel a nagy távolság miatt nem lett volna gazdaságos az egy nyomdában való gyártás, majd onnan az egész országban elszórtan megtalálható hadifogolytáborokba szállítás.
Ezt a típusú lapot is, mint a többi hadifogoly lapot, több féle minőségű, színű és vastagságú papírra nyomtatták. A papír változatok oka az volt, hogy olyan papírra nyomtatták a lapokat, amilyen papírt sikerült szereznie a nyomdának hozzá. A háború után, mint mindenből, a papírból is nagy hiány volt. A papír változatokkal most részletesebben nem foglalkoznék.
A 16-i TIP. Zak. 395 nyomdai jelű, szovjet gyártású, válaszszelvényes hadifogoly lapokból nekem ez idáig négy különböző altípust sikerült meghatároznom. Ezek bemutatására most kerül sor először. Elképzelhető más altípusok létezése is.
A könyvemben szereplő katalógusban ez a hadifogoly lap a B8. katalógus számot kapta. Itt a cikkben ezt a számot fogom használni. (A könyv megjelenése óta előkerült újabb lapok miatt ez a katalógus szám mára a B13-ra változott.)
Az altípusok megtalálása egyszerű, a lapokon található Komy (Destinataire) (címzett) szavak közti távolságot kell figyelnünk. Ez mindkét laprészen megtalálható, így ha különálló lappal találkozunk azokon is meghatározható, hogy melyik altípust tarjuk a kezünkben.
Amennyiben a levelezőlap még egyben van (levelezőlap és válaszszelvény), akkor mindíg a felső lap a hadifoglyok által megírt rész, az alsó pedig a hadifoglyoknak küldendő rész.


B8.I. - első altípus

A Komy (Destinataire) szavak között szinte nincs távolság a hadifoglyok által megírt laprésznél, a másik, hadifoglyoknak küldendő laprészen a Komy (Destinataire) szavak között 3,5 mm a távolság.


1946. szeptember 14-én a 185. számú hadifogolytáborból Budapestre feladott válaszszelvényes hadifogoly levelezőlap. A 185. számú tábor Mihalilovka-Jurjevec (Gorkij-Ivanovo) város területén volt. B8.I. altípusú lap.B8.I. altípus ismertető jegye (nincs távolság) kinagyítva a hadifoglyok által megírt laprésznélB8.I. altipus ismertető jegye (3,5 mm távolság) kinagyítva a hadifoglyoknak küldendő laprésznél


B8.II. - második altípus

A Komy (Destinataire) szavak közötti távolság 2,5 mm a hadifoglyok által megírt laprésznél, a másik hadifoglyoknak küldendő laprészen a Komy (Destinataire) szavak között 4,5 mm a távolság.


Megíratlan válaszszelvényes hadifogoly lap. B8.II. altípusú lap.B8.II. altípus ismertető jegye (2,5 mm távolság) kinagyítva a hadifoglyok által megírt laprésznélB8.II. altípus ismertető jegye (4,5 mm távolság) kinagyítva a hadifoglyoknak küldendő laprésznél

B8.III. - harmadik altípus

A Komy (Destinataire) szavak közötti távolság 3,5 mm a hadifoglyok által megírt laprésznél, a másik hadifoglyoknak küldendő laprészen a Komy (Destinataire) szavak között az I. altípussal egyező 3,5 m a távolság, ezért itt a Kuda (Adresse) (cím) szavak között is mérni kell a távolságot, amely 2 mm.


1946. december 6-án a 349. számú hadifogolytáborból Rákospalotára feladott válaszszelvényes hadifogoly levelezőlap. A 349. számú tábor Libau (Baltikum) város területén volt. B8.III. altípusú lap.B8.III. altípus ismertető jegye (3,5 mm távolság) kinagyítva a hadifoglyok által megírt laprésznélB8.III. altípus ismertető jegye (2 mm távolság) kinagyítva a hadifoglyoknak küldendő laprésznél

B8.IV. - negyedik altípus

A (Komy Destinataire) szavak zárójelben vannak a hadifoglyok által megírt laprészen, a másik hadifoglyoknak küldendő laprészen a Komy (Destinataire) szavak között 5 mm a távolság.


1947. augusztus 1-én a 7299. számú hadifogolytáborból Maglódra feladott válaszszelvényes hadifogoly levelezőlap. A 7299. számú tábor Szimferopol (Krim) város területén volt. B8.IV. altípusú lap.B8.IV. altípus ismertető jegye (mindkét szó zárójelben) kinagyítva a hadifogoly által megírt laprésznélB8.IV. altípus ismertető jegye (5 mm távolság) kinagyítva a hadifoglyoknak küldendő laprésznél

Remélhetően e cikk elolvasása után, a gyűjtőtársak átnézik gyűjteményüket és találnak újabb altípusokat, amelyek másolatát elküldik nekem, hogy bemutathassam azokat a www.taboriposta.hu honlapon.

Dán János

Forrás:
Dán jános: A Magyar Királyi Tábori Posta a II. világháborúban 1938-1948
Budapest 2011. szerző magánkiadása