MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

2018.

Ritkább mint a "Nagymánya"? II. rész

Ritkább mint a "Nagymánya"? II. rész

A SZABOLCSI BÉLYEGÚJSÁG-ban 2018 decemberében megjelent cikk

 

Ritkább mint a “Nagymánya”?

A tábori postahivatalok által használt gumibélyegzők a II. világháború idején

Bizonyára többen felkapták a fejüket a cikksorozat címén. Lehet valami ritkább a tábori posta történetében, mint a magyar filatélia egyik szent Gráljának tartott “Nagymánya” bélyegek?
A Postatörténeti Szakosztály 2013. október 17-én általam tartott gyűjteménybemutatóján szintén felszisszentek a tisztelt gyűjtőtársak, mikor elhangzott ez a cím, de az előadás végére már többen belátták annak valóságtartalmát. Már ebből a rövid bevezetőből is kiderül, hogy a “Nagymánya” bélyegeknek sokkal jobb a PR-ja , sokkal szélesebb körben és régebb óta ismertek, mint a sorozatban bemutatásra kerülő gumibélyegzők. Ezen próbálok a most következő sorozattal változtatni.
A II. világháború ideje alatt háromféle szükség gumibélyegzőt használtak a tábori postahivatalok. A gumibélyegzőket csak különleges esetekben alkalmazták, használatukat a szükség vagy az acélbélyegző alapanyagának hiánya indokolta. A gumibélyegzők gyorsan tönkrementek a nem megfelelő bélyegzőfesték használata miatt, így használatuk csak rövid időre korlátozódott.

2. rész

Szombathelyi tábori postai gumibélyegzők

Ezekről a gumibélyegzőkről nagyon kevés adat áll rendelkezésre. Az első közlés a Filatéliai Kurir 1946. februári számában jelent meg, Kostyán Ákos cikkében. Ekkor csak a bélyegző leírása jelent meg, kép a bélyegzőről nem. A második említés a Magyar Bélyegek Monográfiája IV. kötetében jelent meg, amely tanulmány írója ismét Kostyán Ákos volt. Ebből a tanulmányból derült ki az, hogy a bélyegzőket Szombathelyen gyártották, igaz erre Szombathelyen a múzeumban és a levéltárban semmilyen adtatot, utalást nem találtam. Ebben a tanulmányban már nem csak a pontos leírása, hanem már egy rekonstruált képe is megtalálható a gumibélyegzőnek. Majd több évtizednyi hallgatás következett. A következő közlés a könyvemben jelent meg, ahol már nem csak a leírás és a kép jelent meg, hanem futott tábori postai küldemények is a gumibélyegző lenyomatával. A könyv megjelenésekor három bélyegzőlenyomatot mutattam be. Ezek az “nh”, “nr” és “rs” betűjelű bélyegzők voltak. A könyv megjelenése óta eltelt években szerencsére előkerült több ilyen bélyegzővel bélyegzett küldemény is. Így előkerültek újabb betűjelű bélyegzőlenyomatok is. Számszerint öt, ezek a következők: “nt”, “ob”, “pb”, “pm” és “st”. Így most már nyolc különböző betűjelű bélyegző ismert, többségük csak egy-két-három küldeményen.
A bélyegző készítésének valódi oka dokumentumok hiányában nem állapítható meg. Feltételezés szerint az elveszett, megsemmisült tábori postahivatali bélyegzőket pótolták, illetve az újonnan felállított alakulatokat látták el ezekkel a bélyegzőkkel.
A nyolc ismert bélyegzőből csak háromnak van előző megfelelője (pb, pm, st,) a többi mind új, addig nem használt betűpárral készült.
A bélyegzőket 1944 végén gyártották, valószínű decemberben. Ez a hónap az első ismert felhasználás hónapja is. Majd januárban, februárban és március elején használták, ekkorra már sok alakulat Ausztriában állomásozott. A bélyegzők hamar tönkrementek, így a késői bélyegzések már nagyon olvashatatlanok.
Sajnos a bélyegzőkből nem maradt fen egy példány sem, jelenlegi ismereteim szerint.
Kostyán Ákos Monográfia fejezetében megemlíti, hogy készült ebből a bélyegzőből “HADTÁPPOSTAHIVATAL/Helységnév” feliratú is. Sajnos ez idáig ilyen bélyegzővel bélyegzett küldemény még nem került elő. Tehát Kostyán úr ezen állítását ez idáig nem sikerült bizonyítani.
Mint látható az ezzel a bélyegzővel bélyegzett, általam jelenleg ismert küldemények száma nem éri el a húsz darabot. Tehát megállapíthatom, hogy az ezzel a bélyegzővel bélyegzett küldemények is ritkábbak, mint a “Nagymánya” bélyegek.

Dán János (Magyar Filatéliai Kutatók Baráti Társasága)

Felhasznált irodalom:

Kostyán Ákos: A felbomlott magyar haderő tábori postája Filatéliai Kurir 1946/02.

Kostyán Ákos: 6. Tábori- és hadtápposták bélyegzői (TÁB) (1878-1945)
Magyar bélyegek monográfiája IV.

Dán János: A Magyar Királyi Tábori Posta a II. világháborúban 1938-1948.
Szerző magánkiadása 2011.


                 

1. Az “nt”, “pb” és “pm” betűjelű bélyegzők rekonstruált képe

2. 1945. február 14-én az “nh” betűjelű tábori postahivatalnál Lendvakecskésre feladott tábori postai levelezőlap.

3. Nemeskereszturról a K 914 tábori postaszámra feladott magánkiadású tábori levelezőlap. A lap érdekessége, hogy annak ellenére, hogy a hátországban adták fel, csak a tábori postahivatal bélyegezte, mégpedig a “pb” betűjelű szombathelyi gumibélyegzővel. Valószínű Nemeskereszturon már nem működött civil postahivatal.

4. 1945. február 5-én feladott tábori postai levelezőlap. Ismét egy hátországi feladás, amelyet tábori postahivatalban bélyegeztek le az “nt” betűjelű bélyegzővel. Ekkor valószínű a feladó helységben már nem működött postahivatal csak tábori postahivatal. Ezért ott adták fel a lapot. A Dunaszerdahelyi címen nem találták meg a katonát ezért tovább küldték a lapok Ekel községbe, amely a mai Szlovákia területén van.