MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

2018.

Ritkább mint a "Nagymánya"? I. rész

Ritkább mint a "Nagymánya"? I. rész

A SZABOLCSI BÉLYEGÚJSÁG-ban 2018. júliusában megjelent cikk

 

 

Ritkább mint a “Nagymánya”?

A tábori postahivatalok által használt gumibélyegzők a II. világháború idején

Bizonyára többen felkapták a fejüket a cikksorozat címén. Lehet valami ritkább a tábori posta történetében, mint a magyar filatélia egyik szent Gráljának tartott “Nagymánya” bélyegek?
A Postatörténeti Szakosztály 2013. október 17-én általam tartott gyűjteménybemutatóján szintén felszisszentek a tisztelt gyűjtőtársak, mikor elhangzott ez a cím, de az előadás végére már többen belátták annak valóságtartalmát. Már ebből a rövid bevezetőből is kiderül, hogy a “Nagymánya” bélyegeknek sokkal jobb a PR-ja , sokkal szélesebb körben és régebb óta ismertek, mint a sorozatban bemutatásra kerülő gumibélyegzők. Ezen próbálok a most következő sorozattal változtatni.
A II. világháború ideje alatt háromféle szükség gumibélyegzőt használtak a tábori postahivatalok. A gumibélyegzőket csak különleges esetekben alkalmazták, használatukat a szükség vagy az acélbélyegző alapanyagának hiánya indokolta. A gumibélyegzők gyorsan tönkrementek a nem megfelelő bélyegzőfesték használata miatt, így használatuk csak rövid időre korlátozódott.

1. rész

“Alkalmi tábori posta 254” feliratú gumibélyegző

Erről a gumibélyegzőről az első publikáció 2012. január 28-án jelent meg a taboriposta.hu weboldalon. Akkor az első közlésnek köszönhetően a felhasználás okáról több lehetséges megoldás is leírásra került. Az az óta eltelt időben sikerült pontosítani a felhasználás időtartamát és okát is.

Tábori postaszám    Feladás dátuma    Lap gyártmánya    Gyűjtemény
254/50                      Május 23.               német                     Görög Ferenc
254/25                      Május 23.               német                     Dán János
254/26                      Május 24.               magyar                   közgyűjt.
254/32                      Május 25.               magyar                   internet
254/50                      Május 26.               német                     Görög Ferenc
254/25                      Május 28.               német                     Dán János
254/25                      Május 28.               német                     Filep László
254/25                      Május 28.               magyar                   közgyűjt.
254/26                      Május 28.               magyar                   Laborcz Péter
254/31                      Május 28.               magyar                   Fellner János
254/25                      Május 31.               magyar                   Dobák István
254/25                      Május 31.               német                     Dobák István
254/25                      Május 31.               magyar                   Dobák István
254/25                      Május 31.               német                     Manz János
254/25                      Május 31.               ?                             internet
254/28                      Május 31.               magyar                   Dán János
254/50                      Május 31.               magyar                   Fay Attila
254/40                      Június 3.                magyar                   Laborcz Péter
254/31                      Június 4.                magyar                   Dán János
254/31                      Június 9.                magyar                   internet

A jelenleg ismert tábori postai lapok adatai


1. A bélyegzőlenyomat rekonstruált képe

A bélyegző egysoros gumibélyegző, amelyet lila színű bélyegzőfestékkel használtak. Felirata: “ Alkalmi tábori posta 254”. Mérete 70X3 mm. Ezzel a bélyegzővel futott általam ismert küldemények száma jelenleg 20 darab.
A táblázatból jól látható, hogy a gumibélyegzőt 1942. május 23.-június 9. között használták. Az ismert küldeményekből megállapítható, hogy 18 napig működött a 254. számú alkalmi tábori postahivatal.
Nézzük meg, hogy miért lehetett szükség erre a bélyegzőre illetve az alkalmi tábori postahivatalra.
A 2. magyar hadsereg Szovjetunióba szállítását három lépcsőben oldotta meg a német és magyar hadvezetés. Az első lépcsőben utolsóként érkeztek ki a IV. hadtestközvetlen alakulatok, 1942. május 8-21 között rakodtak ki Putyivl és Burin környékén, a tervezett kirakási helytől (Vorozsba) 60-80 km-el nyugatabbra. Putyivl és környéke erősen partizán veszélyes terület volt, amiről a magyar vezetést nem tájékoztatták. Ezért a kiérkező IV. hadtestközvetlen alakulatokat váratlanul érte, hogy a németeknek szállítási szempontból fontos vasútvonal biztosításában a frissen kiérkezett alakulatoknak is részt kellett venniük. A IV. utászzászlóalj, a IV. vegyiharc század és IV. gázmentesítő század először hídépítési feladatot kapott. Munka közben több napon át partizántámadást hárítottak el, amelynek során kénytelenek voltak feladni Putyivl községet is. Ezeket az alakulatokat jelentős veszteség érte a harcok alatt. Tőlük június 8-án vette át a megszálló erőkhöz tartozó alakulat a partizánok elleni harcot. Csak ez után tudtak felzárkózni a többi egységhez június közepére gyalogmenetben Kurszk környékére.
A kirakodott IV. hadtestközvetlen alakulatokkal nem utazott tábori postahivatal. Ezért volt szükség az alkalmi tábori posahivatalra. Valószínűsíthetően a megszálló erőknél közelben lévő egyik tábori postahivataltól kapott a IV. hadtestközvetlen parancsnokság egy vagy két tábori postást. Velük alakították meg az alkalmi tábori postahivatalt, amely először Putyivl községben működhetett annak feladásáig, majd az alakulatokat követte a leváltásig. A gyalogos előre vonás alatt már nem működött. Valószínű gépjárművel szállították az alkalmi tábori postát a már működő tábori postahivatalhoz, ahol az alkalmi tábori postahivatal átadta a nála lévő küldeményeket, eszközöket és befejezte működését június 9-én. Az alkalmi tábori postahivatal működése alatt zárlatokat indított, hogy a náluk felgyűlt küldeményeket továbbítsa. Az sajnos nem tudható, hogy mely irányba és tábori postahivatalnak indították ezeket a zárlatokat, illetve az sem tudható, hogy milyen szállítási eszközzel (vonat, teherautó, motor vagy lovaskocsi). Valószínű egy megszálló erőkhöz tartozó, közelben lévő tábori postahivatalhoz, talán a 113. számú tábori postahivatalhoz küldték a zárlatokat. Mivel az alkalmi tábori postahivatalnak nem volt bélyegzője, csináltak egyet egy betünkét kirakható betűnyomdából és azt használták.
A IV. hadtestközvetlen alakulatok tábori postaszolgálatát, a kijelölt gyülekezési helyre beérkezés után, a Kurszk közelében lévő, már az időközben működő 245. tábori postahivatal látta el. A IV. hadtest 254. számú tábori postahivatala 1942. június 5-én kezdte meg működését Kurszk környékén. A két tábori postahivatal öt napig párhuzamosan működött.
Az alkalmi tábori postahivatal által kezelt, jelenleg ismert küldemények tábori postaszámai és feladó alakulatai:

254/25. - IV/1. utász század

254/26. – IV/2. utász század

254/28. – IV. gázmentesítő század

254/31. – IV. híradó század

254/32. – IV. hdt. híradó zászlóalj

254/40. – IV/1. honvéd sebesült szállító gk. oszlop

254/50. – IV/1. tábori kórház

Mint a fentiekből látható, az alkalmi tábori posta 254 gumibélyegzővel bélyegzett küldeményből jelenleg 20 példány ismert, kevesebb mint a “Nagymánya” bélyegből. Tehát megállapíthatom, hogy ritkábbak mint a “Nagymánya” bélyegek.

Köszönet Fellener Jánosnak a cikk megírásához nyújtott segítségéért!

Dán János
Magyar Filatéliai Kutatók Baráti Társasága

Felhasznált irodalom:

Dán János: Alkalmi tábori postabélyegző bemutatása taboriposta.hu

Szabó Péter: A 2. Magyar hadsereg kiszállítása Ukrajnába és előnyomulása a Donhoz 1942 április-augusztus Hadtörténelmi közlemények 1986/3. 496-524 old.

Dr. Szántó Mihály ezredes: A 2. Magyar hadsereg IV. hadtestének története
Honvéd tudósok 34. Magyar Honvédség Tájékoztatási és Média központ 1998.

Fellner János témához kapcsolódó két Facebook posztja a Tábori Postai lapokat gyűjtők csoportban


2. 1942. május 21-én megírt, de 23-án az “Alkalmi tábori posta 254.” postahivatalnál feladva. Első napon, amikor az alkalmi tábori postahivatal megkezdte munkáját.

3. 1942. május 28-án feladott német tábori posti levelezőlap.

4. 1942. május 31-én az alkalmi tábori postahivatalnál feladott magyar gyártású tábori postai levelezőlap.

5. 1942. június 4-én feladott tábori postai levelezőlap.

6. Részlet egy tábori postai levelezőlapból. A 254. számú tábori postahivatal bélyegzőlenyomata. 1942. július 8-án adták fel a lapot a már június 5. óta megnyitott tábori postahivatalban.