MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA I. (1-20)

Tábori posta magánkiadású levelezőlapok bemutatása V. rész

Tábori posta magánkiadású levelezőlapok bemutatása V. rész

Kiegészítés a könyvhöz 18.

Tábori posta magánkiadású levelezőlapok bemutatása V. rész

Kiegészítés a könyv 2/2. “Magánkiadású tábori postai levelezőlapok” című fejezethez.

A most bemutatásra kerülő tábori posta levelezőlapokat szintén a magánipar állította elő, ezek nem hivatalos állami kiadású levelezőlapok. Az már a könyv megírása során világossá vált, hogy ez a fejezet lesz az, amelyhez a könyv megjelenése után feltehetően a legtöbb újdonság fog előkerülni. Ez a feltevés igazolódni látszik.
A most bemutatásra kerülő lapokon sajnos nincs feltüntetve a gyártó nyomda megnevezése, így az idő homályába vész ez az információ.
Az első két levelezőlap feltehetően azonos nyomdából került ki, mivel a rajtuk található barokk címer azonos. Már a könyvem 67. és 68. oldalán bemutattam egy-egy ilyen barokk címeres tábori levelezőlapot. Mindkét lap front típusú levelezőlap, az egyiken semmilyen jelzés nem olvasható. A másodikon viszont a következő nyomdai jel található: 1941-2869. Egy harmadik ilyen barokk címeres tábori postai levelezőlapot pedig itt a “Kiegészítés a könyvhöz” rovatban már bemutattam. Itt olvasható!1941. december 12-én a 15. számú tábori postahivatalnál Vágfarkasdra feladott barokk címeres magán kiadású, front típusú tábori postai levelezőlap. A lapon jól olvasható a nyomdai jel. A lapot a már Oroszországban állomásozó hadsereg egészségügyi alakulatánál szolgáló katona adta fel.


941-3215 nyomdai jel a tábori postai levelezőlapon


1944. május 1-én Csicsóról a B-401. tábori postaszámú alakulathoz feladott barokk címeres, honi típusú tábori postai levelezőlap. A lapon semmilyen nyomdai jel nem látható, viszont a barokk címer azonos az előző lappal, így joggal feltételezhetem, hogy mindkét lap azonos nyomdában készült. A honi típusú, magánipar által előállított tábori postai levelezőlapok mindig ritkábbak, mivel azokból kevesebbet gyártottak. Ez a piaci igények miatt volt így. A front lapokból többször is hiány keletkezett a katonáknál, míg a hátországban a honi lapok ellátása zökkenőmentes volt.

          


A két azonos barokk címer


Fel nem használt front típusú, magán kiadású, jelmondatos tábori postai levelezőlap.
A jelmondat megegyezik a hivatalos kiadású tábori postai levelezőlapok jelmondatával.


Fel nem használt honi típusú, magán kiadású, tábori postai levelezőlap. “A címzett csapattestének, alakulatának megnevezése szigorúan tilos!” felirat miatt a lapot biztos, hogy 1942. április után gyártották.


Dán János 2012. 05. 28. Pünkösd