MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA I. (1-20)

Hivatalos borítékok a tábori postaforgalomban

Hivatalos borítékok a tábori postaforgalomban

Kiegészítés a könyvhöz 06.

Hivatalos borítékok a tábori postaforgalomban

Kiegészítés a 2/5. “Tábori postai levelek” című fejezethez.


A könyvben bemutatásra kerültek hivatalos tábori postai borítékos küldemények, de azt hiszem senkinek sem lesz ellenére, ha most kissé részletesebben foglalkozom ezen borítékokkal, annál is, inkább mert idő közben sikerült pár érdekes és be nem mutatott borítékra szert tennem. Persze a gyűjtőtársak segítsége most sem maradt el.

A tábori postaszolgálat elsődleges célja és feladata a hivatalos küldemények gyors és pontos továbbítása volt.
A hivatalos levelek súlya maximum 500 gramm lehetett. Hivatalos leveleket lehetett ajánlottan és simán (közönségesen) feladni, valamint a borítékot lehetett nyitva vagy zárva is postára adni.
A leveleket, mivel szolgálati, tábori postaszolgálati, ügyben küldték, nem cenzúrázták. Ezért erre utaló jelzéseket sem találhatunk a borítékokon.

A tábori postaszolgálat megindításával egy időben, hivatalos postaszolgálati borítékot rendszeresítettek, “Postaszolgálati ügy” jelzéssel.
A boríték fejlécén mindig a küldő, feladó tábori postai szerv neve látható, ezt nyomtatták rá a borítékra.
A központi postaszerveknél ez mindig a teljes nevet jelentette, tábori postahivatalok esetében a tábori postahivatal száma helyén pontozott vonal volt, amelyre a feladó tábori postahivatal sorszámát írták be kézzel, vagy a hivatali fejbélyegző lenyomatát alkalmazták.
Minden esetben szerepel rajta a “Postaszolgálati ügy.” felirat a bal alsó sarokban.
A bal felső részen egy vastag vonal látható, ide a hivatkozási ügyirat számot kellett írni, vagy a tartalomra utaló jelzést.

Ezeknek a hivatalos borítékoknak a használatát 1939. április végétől kezdték meg, a hivatalos tábori postaszolgálat megindulásával egy időben. Mivel a Délvidék visszatérése utáni időszakból ilyen boríték felhasználást nem ismerek, ezért azt biztosan kijelenthetem, hogy 1941. áprilisig használták ezeket a hivatalos tábori postai borítékokat.
Azt viszont szintén kijelenthetem, hogy 1943 májusánál tovább ezeket a fajta tábori postahivatali borítékokat már nem is tudták volna használni, mivel ekkor a tábori postahivatali sorszámokat felváltotta a tábori postahivatali betűjel és az előre nyomtatott részen még hivatalszám szerepel.
Sajnos, a szovjet elleni háborúból származó ilyen hivatalos tábori postai borítékot ez idáig nem ismerek, de talán majd előkerül valamelyik gyűjtőtárstól és akkor be tudom mutatni.1940. október 1-én a M. kir. központi tábori postahivatal által a “m. kir. ½ ellátóoszlop Gazdasági Hivatalának” címzett hivatalos boríték. A hivatal tábori postaszáma az 51. volt. Ezt a fajta borítékot csak a központi tábori postahivatal használta, mivel az ő nevüket nyomtatták feladóként a borítékra.
A borítékon a “KÖZPONTI TÁBORI POSTAHIVATAL A” jelű bélyegzője látható.
A hivatalos feljegyzés részen egy tudakozvány iktatószáma látható.
A boríték hátoldalán az 51. számú tábori postahivatal bélyegzője látható, mint érkezési bélyegző. 1941. október 2.(Vásárhelyi László gyűjteménye)
1939. március 31-én a 13. számú tábori postahivataltól feladott hivatalos levél Budapestre a Magyart Távirati Irodához címezve. A 13. számú tábori postahivatal az I. hadtest 3. dandár 15. gyalogos egységének tábori postahivatala volt, Kárpátalja visszatértekor.(Laborcz György Péter gyűjteménye)
1940. szeptember 4-én a 19. számú tábori postahivataltól a Tábori Postaigazgatóságnak feladott hivatalos tábori postai boríték, a tartalomra vonatkozó jelzés nélkül. A borítékot, Erdély visszatérése előtti napokban adta fel, a még Magyarországon a Román határ mellett állomásozó II. hadsereg III. hadtest 9. dandár tábori postahivatala.(Vásárhelyi László gyűjteménye)
1941. április 22-én a 40. számú tábori postahivatal által feladott hivatalos tábori postai boríték a M. kir. Tábori Postaigazgatóságnak címezve. A tartalomra vonatkozó jelzés helyénél a 40. számú tábori postahivatal fejbélyegzője látható.


(Laborcz György Péter gyűjteménye)
1940. szeptember 21-én a 43. számú tábori postahivatal által feladott hivatalos ajánlott tábori postai boríték a Tábori Postaigazgatóságnak címezve. A tartalomra vonatkozó jelzésnél egy ügyirat szám, valamint a “Szigorúan bizalmas a Vezető saját kezű felbontására” jelzés látható. A 43. számú tábori postahivatal az I. lovas dandár tábori postahivatala volt Erdély visszatértekor.(Laborcz György Péter gyűjteménye)
A hivatalos tábori boríték hátoldalán a hivatalos lezárás látható a 43. tábori postahivatal bélyegzőjével. Érdekesség, hogy a boríték előoldalát a 43.A. jelű tábori postahivatali bélyegzővel bélyegezték le.(Gidófalvy Péter gyűjteménye)
1941. április 10-én a 21. számú tábori postahivatal által feladott hivatalos ajánlott tábori postai boríték a M. kir. Tábori Postaigazgatóságnak címezve. A tartalomra vonatkozó jelzésnél az “1 napi jel.” olvasható, amely azt jelenti, hogy a borítékban a tábori postahivatal egy napi jelentése található. Április 10-én még nem kezdődött meg Délvidék visszatérése, ekkor a 21. számú tábori postahivatal és a hozzá tartozó 11. gyalogos dandár még magyar földön állomásozott a határ közelében.(Gidófalvy Péter gyűjteménye)
1941. április 10-én az 54. számú tábori postahivatal által feladott hivatalos ajánlott tábori postai boríték a M. kir. Tábori Postaigazgatóságnak címezve. A hivatalos tábori postai borítékra “B ajl” és “B” jelzéseket írtak zöld postairónnal. Ez a biztosított ajánlott küldemények jelzése volt. Ez kiemelt könyvelését jelentett a küldeménynek, tehát szigorúbban nyilván tartották és külön, kiemelten kezelték egészen a kézbesítésig. A tartalomra vonatkozó jelzésnél egy ügyiratszám olvasható. A boríték fejlécénél az 54. számú tábori postahivatal fejbélyegzőjének lenyomata látható. Április 10-én még nem kezdődött meg Délvidék visszatérése, ekkor az 54. számú tábori postahivatal és a hozzá tartozó IV. hadtestparancsnokság még magyar földön állomásozott a határ közelében.


Dán János. 2012. 02. 17.