MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA I. (1-20)

Alkalmi tábori postabélyegző bemutatása

Alkalmi tábori postabélyegző bemutatása

 

Kiegészítés a könyvhöz 02.

Alkalmi tábori postabélyegző bemutatása.
Kiegészítés a 6. „A II. világháború tábori postabélyegzői és azok osztályozása 1939-1945” című fejezethez és a 10/4. fejezet „A 2. magyar hadsereg tündöklése és bukása 1942-1943” című részéhez.

A második kiegészítésben egy olyan érdekességet, ritkaságot szeretnék bemutatni, amelynek létezéséről én sem tudtam ez idáig, ezért nem került be a könyvembe.
Ezt, különlegességet Laborc György Péter gyűjtőtárstól kaptam, köszönet érte.

A 2. magyar hadsereget 1942. február elején mozgósították.
A hadtestek kiszállítása április 11-én kezdődött meg a III. hadtest állományával.

A IV. hadtest (állomáshely Pécs) június 24-én érkezett meg Gomelbe és innen gyalogmenetben vonult a Donig.

A most bemutatásra kerülő két tábori postai levelezőlapot a IV. hadtest kötelékében szolgálatot teljesítő honvéd és szakaszvezető adta fel. A feladási dátumok 1942. június 3. és 16.
Ebben az időben a IV. hadtest éppen vonaton ült és Gomel felé tartott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Tehát a lapokat az utazás alatt írták és adták fel, majd továbbították.
De lássuk a lapokat:(Laborcz Győrgy Péter gyújteménye)
1942. június 3-án ellenőrzött tábori postai levelezőlap a Vöröskereszt Bajtársi Rádiószolgálatának címezve. A lapot az „Alkalmi tábori posta 254” feliratú gumibélyegzővel bélyegezték le. Valószínűleg útközben valamelyik állomáson adta le az alkalmi tábori postahivatal továbbításra. A küldeményt a Tábori Mozgóposta kezelte 1942. június 11-én, ez látszik a mozgóposta bélyegzőn. A Bélyegzőn „T” betű szerepel, ez térti járatot jelent, tehát egy Magyarország felé tartó, visszatérő mozgóposta kezelte a küldeményt. A mozgóposta is leadta a küldeményt menet közben, mivel az a 111. tábori postaszámú alakulathoz lett címezve. Ez a megszálló csoporthoz tartozó 1. könnyű hadosztály tábori postaszáma volt.


(Laborcz György Péter gyűjteménye)
1942. június 16-án írt tábori postai levelezőlap Simontornyára címezve. A lapot a tábori főpostán szolgálatot teljesítő szakaszvezető írta (lehet, hogy éppen a szolgálati helyére utazott a Tábori Főpostára). Ezen a lapon is az „Alkalmi tábori posta 254” feliratú gumi tábori postai bélyegző látható. A szakaszvezető leírja, hogy ez már a sokadik lapja, mióta elindultak, tehát a frontra utazó katonák is tudtak menet közben életjelet adni magukról.


Az „Alkalmi tábori posta 254” feliratú gumibélyegző felnagyított képe.


Sajnos az pontosan nem tudható, miért használták ezt a bélyegzőt. Feltételezéseim vannak, ezek a következők:
- még nem készült el a 254. számú tábori postahivatal keletbélyegzője (a legvalószínűtlenebb);
- a bélyegző készen volt már, de egy másik vonatszerelvényen a tábori postával utazott a Don irányába és azon a szerelvényen használták. Viszont kellett erre a vonatszerelvényre is tábori posta, ezért ezen a szerelvényen, csak alkalmi tábori posta működött és használta az alkalmi bélyegzőt csak az utazás ideje alatt;
- az utazás alatt csak alkalmi tábori posta működött a szerelvényeken, mivel a teljes tábori postai felszerelés, elcsomagolva utazott a málhavagonokban.

Remélem a jövőben előkerül más hasonló küldemény is, amelyeket ilyen alkalmi tábori postabélyegzővel bélyegeztek. Feltételezem, létezik még 253. és 257. számú alkalmi tábori postabélyegző is.

Dán János. 2012.01.28.