MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA III. (41-60)

Érdekességek a tábori posta történetéből 1.

Érdekességek a tábori posta történetéből 1.

Kiegészítés a könyvhöz 59.

Érdekességek a tábori posta történetéből 1.

Most egy sorozatot szeretnék elindítani, amelyben érdekességeket fogok bemutatni a tábori posta küldeményekből. Ezek az érdekességek nem lesznek minden esetben olyan nagy ritkaságok, de talán éppen ez benne a jó, hogy más is, egy kis odafigyeléssel, tud ilyeneket találni és a gyűjteményébe beilleszteni.
Az első lap egy túl méretes lap lesz, amelyről az alsó részt nem vágták le. A tábori lapokat ívekben nyomtatták, majd az íveket a tábori postai lapok méretére vágták szét. Ezeknél a vágásoknál előfordulhattak vágási hibák, elcsúszások. A bemutatásra kerülő lap az ív bal első ívsarki darab. Mint látható az alsó részén és a bal oldali részen nem vágták méretre a lapot, így nagyobb margó keletkezett, mint az a szokásos lapoknál tapasztalható. A lap, ha beteszem egy kupac tábori lap közé, mindkét irányba jelentősen kilóg, alul 15 mm-rel hosszabb, a bal széle 5 mm-rel hosszabb.1940. július 2-án az 58. tábori postahivatalnál Husztra feladott tábori postai levelezőlap. A lapot a Magyar Kir. VIII. hadtest légvédelmi tüzérosztály törzsénél szolgálatot teljesítő tüzér adta postára. Az alakulat állomáshelye Kassa volt. A lapot az erdélyi mozgósítás idején adták postára. Ekkor még Magyarország területén állomásoztak a mozgósított alakulatok. A lapon nem látható az osztóvonalon a gyártó jelzése, mivel ez egy úgynevezett „M zárolt” (mozgósítási zárolt) lap. Ezeket a lapokat még a harmincas években gyártották és raktárakban őrizték, hogy mikor szükség lesz, rájuk akkor fel tudják használni. Jól látszik a lap alján és bal oldalán a nagy üres rész.


A következő lap is ugyanabból a levelezésből származik, mint az előző lap. Ennek a feladási dátuma az igazi érdekessége. Az erdélyi román csapatösszevonások miatt a honvédelmi miniszter 1940. május 25-én részleges mozgósítást rendelt el. Valószínű a mozgósítással egy időben a tábori postahivatalokat is mozgósították. A postahivatalok szintén azonnal elkezdték a munkát, de mire az összes ellátmányt megkapták és megnyitották a hivatalokat, biztos eltelt pár nap. Ezért érdekesek a legkorábban feladott küldemények, mert ezekből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az adott postahivatal mikor kezdte meg a működését.


1940. június 4-én a 42. számú tábori postahivatalnál Husztra feladott tábori postai levelezőlap. A 42. számú tábori postahivatal a Magyar kir. VI. hadtest 2. gépkocsizó dandárnak a postahivatal volt, ezért feltételezhető, hogy a VIII. hadtesthez rendelt 58. számú tábori postahivatal még nem kezdte meg működését, ezért a már működő tábori postahivatalnál adták fel a más alakulathoz tartozó katonák is a küldeményeiket.


A harmadik küldemény, amit eben a cikkben bemutatok, Kárpátalja visszatérésének idején keletkezett. Itt is a dátum az érdekes. A 42. számú tábori postahivatal a 2. gépkocsizó dandárhoz rendelt postahivatal volt. A 42. számú tábori postahivatal, a források szerint, 1940. március 25. és április 18. között működött.


1939. április 18-án a 42. számú tábori postahivataltól Sárospatakra feladott hivatalos levél. A küldeményt a tábori postahivatal működésének utolsó napján adták postára.


Dán János 2014. 06. 29.