MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA III. (41-60)

Bajtársi szolgálat levelezőlapja

Bajtársi szolgálat levelezőlapja

Kiegészítés a könyvhöz 55.

Bajtársi szolgálat levelezőlapja

A VII. hadtest Bajtársi Szolgálat levelezőlapjának bemutatása

Sajnos a lap keletkezéséről nem állnak rendelkezésre információk, így csak a magát a lapot tudom kicsit kifaggatni.
A Bajtársi Szolgálat emblémáját és címét egy 1941. évben gyártott honi tábori postai levelezőlapra nyomtatták.
A lap feladója vitéz Borbély Maczky Emil (1887-1945) magyar királyi titkos tanácsos, Borsod vármegye főispánja.
A lapot karpaszományos őrmesternek címezték a 257. számú tábori postaszámra.
Ez a tábori postaszám a Magyar Királyi 2. hadsereg VII. hadtest parancsnokságának a száma volt. A lap feladási dátuma 1942. augusztus 24. Miskolc 2. postahivatal.
Szerencsére a címzett rágépelte a lapra az érkezés dátumát 1942. szeptember 5. 18:15 óra.
A parancsnokság állomáshelye is szerepel a lapon Karpenkovo. A VII. hadtestparancsnokság egészen 1943. január 12-ig itt állomásozott egészen a doni áttörésig.
A lapról az is kiderül, hogy a lap érkezésének másnapján, már válaszolt is a címzett rá és ez volt az 53. érkezett lap vagy levél.


A VII. hadtest Bajtársi Szolgálat honi tábori postai levelezőlapja


Köszönöm Nagy Gábor gyűjtőtársnak, hogy bemutathattam ezt a különleges levelezőlapot.

Dán János 2013. 12. 01.