MAGYAR KIRÁLYI TÁBORI POSTA ÉS POSTAI CENZÚRA

TÁBORI POSTA III. (41-60)

A Zombori Járási Katonai Parancsnokság bélyegzői küldeményeken

A Zombori Járási Katonai Parancsnokság bélyegzői küldeményeken

Kiegészítés a könyvhöz 48.

A Zombori Járási Katonai Parancsnokság bélyegzői küldeményeken

Délvidék visszatértekor a katonai hadműveletek befejeztével még nem polgári közigazgatást vezettek be, hanem 1941. április 18-tól katonai közigazgatást.
A magyar királyi Honvéd Vezérkar főnökének, Werth Henrik tábornok rendeletének értelmében, Bácskában, Baranyában és Muraközben a következő katonai parancsnokságok létesültek: 17 járási, 3 törvényhatósági jogú városi
(Szabadka, Zombor, Újvidék) és 2 megyei városi (Magyarkanizsa, Zenta) központtal.
Ezek a járási katonai parancsnokságok elsőfokú közigazgatási hatóságokként működtek, személyzetük katonai és polgári személyekből állt.
A katonai közigazgatás nem tartott sokáig, hiszen ez egy átmeneti állapot volt, amely igyekezett megkönnyíteni az átállást. 1941. augusztus 15. éjféltől a polgári közigazgatás kezdte meg működését.
Itt most három küldeményt fogok bemutatni, amelyeket a Zentai Járási Katonai Parancsnokságon szolgálatot teljesítő szakaszvezető adott postára. Először tábori postára, majd civil postára.


1941. április 22-én az 54. számú tábori postahivatalnál feladott tábori levelezőlap Székesfehérvárra. A lapon a Zombori Járási Katonai Parancsnokság vonalbélyegzője látható. A feladónál III/8. járási katonai parancsnokság felirat. Ennél a lapnál sérült a titkosság, mivel a vonalbélyegzőből megállapítható a tábori lap feladási helye. Az 54. számú tábori postahivatal a IV. hadtest parancsnokságához rendelt tábori postahivatal volt.


1941. május 11-én Zombor postahivatalnál Székesfehérvárra feladott tábori postai levelezőlap, amelyet polgári posta szállított. Zombor visszatért bélyegzéssel és a katonai parancsnokság körbélyegzőjével.1941. május 25-én Zombor postahivatalnál Székesfehérvárra feladott Jugoszláv díjjegyes levelezőlap. A lapon Zombor visszatért bélyegző és a Zombori Járási Katonai Parancsnokság vonalbélyegzője található. A lapról megtudható, hogy a katonai parancsnokság a Vármegyeházán volt.


Dán János 2013. 06. 29.